Iskanje po spletni strani: 
 

Obvestila

  Domov > Obvestila
 

03.07.2023:
Spoštovani Rudarji!

Ob Vašem prazniku naj se Vam zahvalim za Vaš vsakodnevni trud in tveganje ter Vam zaželim SREČNO! 🍀


Evelin Vesenjak
Predsednica
KNSS - Neodvisnost

03.07.2023:
Drejčnik Andrej govori - Mile Klopčič

Vstal je Drejčnik Andrej in je znova zamahnil,
s krampom je skalo na dvoje preklal,
se sklonil globoko nad njo
in dejal:

Zdaj kopljem spet tebe, ti premog domače zemlje,
ti črni kamen, povsod na vsem svetu enak!
Z vsakim opornikom, ki ga postavim,
se za spoznanje hrbet ukrivi,
z vsakim odkopom, ki ga izpraznim,
stara se mržnja mi v prsih krepi,
z  vsakim dnem, ki ga v tmi pregaram,
bliže je čas, ki bo dober in nov,
da ne bom z mržnjo te kopal in klel,
da bom z nasmehom šel skoz rov,

da bom vesel svoje žuljave, težke roke,
da boš res premog naše, naše zemljé,
da bo življenje res vredno življenja
in zgrabimo staro življenje za vrat –
saj vendar mora, mora priti – ni hudič!

(Mile Klopčič)

01.09.2022:
Krepitev razvoja na zmogljivosti sindikata in kolektivna pogajanja (Mavrovo, Severna Makedonija 1. - 4.9.2022)

V okviru mednarodnega sodelovanja je bila KNSS - Neodvisnost povabljena na sodelovanje v seminarju, v organizaciji Friedrich-Ebert-Stiftung, ki so ga pripravili prijateljski sindikati iz Severne Makedonije, na katerem smo obravnavali pomembne teme, kot so mobing, spolno nadlegovanje pri delu, pomembnost socialnega dialoga in krepitev pogajalskih veščin. KNSS - Neodvisnost je kolegom predstavila tematike v smislu ureditve po predpisih RS in EU in nekaj dobrih praks na tem področju. Nekaj utrinkov si lahko ogledate na fotografijah.

15.05.2022:
Balkanski vrh - Prihodnost dela v senci krize (Istanbul, Turčija 15. - 19.5.2022)

V okviru mednarodnega sodelovanja se je KNSS - Neodvisnost, skupaj s partnerskima zvezama SGS in ZRSS, odzvala povabilu prijateljske sindikalne konfederacije Memur Sen iz Turčije in se udeležila konference Balkanskega vrha, kjer smo udeleženci predstavili svoje poglede na problematiko dela v senci prihajajoče krize. Nekaj utrinkov si lahko ogledate na fotografijah.

06.05.2022:
V zakulisju - sindikati in oblast v očeh Evelin Vesenjak

V tokratni oddaji smo pogledali v zakulisje socialnega dialoga med sindikati, delodajalci in vlado. Slišali boste, kaj nam je razkrila Predsednica Konfederacije Evelin Vesenjak

12.10.2021:
KNSS - Neodvisnost podpira predlagano spremembo 85. člena ZDR-1

KNSS - Neodvisnost podpira predlagano spremembo 85.člena Zakona o delovnih razmerjih, ki določa obveznost delodajalca, da mora pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi pisno opozoriti delavca na izpolnjevanje obveznosti iz pogodbe, ker gre za pomanjkljivo določbo zakona, zaradi česar prihaja do vse večjih zlorab te določbe s strani delodajalca.
Strinjamo se z ugotovitvami Sindikata Policistov Slovenije in podpiramo njihovo prizadevanje za odpravo te pomankljivosti na način, kot ga predlagajo.
Hkrati obveščamo vse naše članice in člane ter vso zainteresirano javnost, da bo Sindikat Policistov Slovenije aktivnosti v zvezi z začetkom zbiranja 5.000 overjenih podpisov podpore volivk in volivcev pričel jutri, v sredo 13.10.2021 ob 10.30 uri z tiskovno konferenco pred Upravno enoto na Tobačni ulici 5 v Ljubljani in vas pozivamo, da se tako tiskovne konference, kakor tudi oddaje overjenega podpisa udeležite.

Spodaj dodajamo dokumenta Sindikata Policistov Slovenije, kjer je naveden predlog spremembe navedenega člena in obrazložitev pobude.
SPS - POBUDA ZA SPREMEMBO ZDR-1
SPS - PRILOGA - BESEDILO SPREMEM ZDR-1
SPS - predlog zakona o spremembi ZDR-1
Podpora volivca zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma, pobudi za spremembo ustave, pobudi za vložitev predloga zakona ZA DELAVSKE PRAVICE
Skupaj smo močnejši, zato izkažimo kolegom našo solidarnost, kajti sprememba bo pozitivno vplivala na vse nas. DODATNO NUJNO OBVESTILO: Zaradi določenih težav je jutrijšnja tiskovna konferenca SPS prestavljena iz navedene lokacije na LINHARTOVO 13, čas ostaja isti. DOBIMO SE TOREJ NA LINHARTOVI 13 OB 10.15 URI!28.05.2021:
Nagovor članstvu, udeležba na protestu, 28.5.2021

Spoštovane članice, spoštovani člani KNSS – Neodvisnost!

 

Pet reprezentativnih sindikalnih central: ZSSS, KSS PERGAM, KS 90 SLOVENIJE, KSJS in KNSS, ki je sprejelo odločitev, da se sej Ekonomsko Socialnega Sveta RS – v nadaljevanju ESS, ne namerava več udeleževati toliko časa, dokler ne bo Vlada RS, kot ena od treh partnerjev, spoštovala za vse tri partnerje socialnega dialoga zavezujočih pravil, ki so bila sprejeta z njenim soglasjem predvsem pa, na njen predlog

 

Teh pet central je bilo s strani organizatorjev petkovih protestov – to je s strani civilne iniciative Protestna Ljudska Skupščina, Protestniško gibanje, tudi povabljenih, da na petkovem protestu 28.maja 2021 nagovori protestnike - seveda med drugimi govorniki - ter jim pojasni, zakaj smo se odločili za ta korak. 

 

Odločitev je bila soglasno sprejeta na kolegiju predsednic/predsednikov reprezentativnih sindikalnih central, da se povabilu odzovemo

 

Priznati je potrebno, da je bilo pravilo naše Konfederacije vedno apolitično delovanje in sodelovanje z vsako vlado, ki je pripravljena na tvorno sodelovanje. V času od prevzema vlade sedanje koalicije ali, če se bolj jasno izrazim, v času vladavine tretje vlade Janeza Janše, pa tega sodelovanja ni nikoli bilo. Še več, vlada vleče poteze mimo socialnih partnerjev in vlaga predloge zakonov, ki niso namenjeni zgolj intervenciji zaradi situacije z epidemijo, temveč spreminjajo sistemsko zakonodajo.

 

Zadnja vladna poteza, ki je sodu izbila dno, je bila popolna ignoranca socialnih partnerjev ob vložitvi paketa sprememb davčne zakonodaje navkljub zavezi na zadnji seji ESS, na kateri je bilo dogovorjena in imenovana pogajalska skupina za vse tri predloge davčne zakonodaje, ki naj bi začela s svojim delom 13.5.2021, tudi vabilo za pogajanja smo člani že prejeli 6.5.2021, nato pa smo iz medijev izvedeli, da je vlada v postopek vložila vse tri predloge sprememb davčne zakonodaje. To je bila zaušnica socialnemu dialogu in nam – sindikatom, posledično torej delavskemu razredu. Zaradi tega smo sprejeli odločitev o prenehanju udeleževanja sej ESS in sklicali tiskovno konferenco, ter o tem obvestili javnost, vlado in tudi ustrezne institucije EU, ki nas v našem protestu podpirajo, kar izraža tudi veliko pisem podpore, katere prejemamo v tem času.

 

Za nameček je vlada vse sporne predloge zakonov, med katere sodi tudi predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu, pa predlog zakona o debirokratizaciji, pa predloge glede Uberja, spremembe ZPIZ,  predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, predlog zakona o financiranju zasebnega šolstva etc....pošiljala v DZ, kjer so se začeli uvrščati na dnevni red rednih sej ali drugače povedano, v prvo branje. Zato smo skupaj ocenili, da je škoda, ki jo povzroča vlada z ignoranco in izigravanjem socialnih partnerjev ob popolni odsotnosti socialnega dialoga tako velika, da terja odločnejše ukrepanje. 

 

In, ko smo s strani organizatorjev petkovih protestov prejeli povabilo, da se ga udeležimo kot gostujoči govorci, saj naj bi bila tema tudi socialna država, smo svojo udeležbo potrdili.

 

Obžalujemo, v kolikor kdo tega ne razume tako, kot je zapisano oziroma to enači s političnim udejstvovanjem ali iz ozadja insceniranim rušenjem vlade, ker temu ni tako in vsako takšno namigovanje odločno zavračamo!

 

Prav tako obžalujemo, če kdo ne razume dejstev, da zakon o demografskem skladu ne predvideva transparentnosti upravljanja, nima ustreznih mehanizmov nadzora nad upravljanjem ter porabo, še manj oziroma nič mehanizmov odgovornosti, da je upravljavski del nastavljen tako, da člane nastavlja vladajoča politika, s čemer ga obvladuje v celoti in med njimi ni zastopanih socialnih partnerjev, ki bi bili protiutež pri sprejemanju odločitev in tudi, da se poraba sredstev sklada predvideva za različna področja, tudi socialo, štipendiranje, stanovanjsko politiko etc...kar v celoti negira dejanski namen sklada, ki naj bi pokrival manko v pokojninski blagajni in omogočal spremembe na bolje med upokojenci predvsem pa omogočal vzdržnost in stabilnost pokojninskega sistema.

 

Prav tako obžalujemo, če kdorkoli v socialni kapici ne vidi tistega, kar le-ta dejansko predstavlja, to pa je bogataška kapica, ki bo poleg proračuna slabila predvsem dve največji blagajni v državi, to je pokojninsko in zdravstveno.

 

Obžalujemo, v kolikor kdorkoli ne prepozna prevare in manipulacije v davčnem paketu, ki v največji meri razbremenjuje le tiste v 4 in 5 dohodninskem razredu – torej bogate, ki jim z razbremenitvijo kapitala dodaja še smetano na torto medtem, ko s povečanjem splošne olajšave prikrito subvencionira gospodarstvo, s čemer spet slabi proračun in posledično spet pokojninsko in zdravstveno blagajno ter tudi druge programe, ki omogočajo delovanje sociale, spodbujanja trga dela in aktivne politike zaposlovanja etc....Da torej o sami razbremenitvi davkov na kapital sploh ne izgubljamo besed, čeprav nas (beri vlado) tako ugledna organizacija, kot je OECD opozarja, da imamo kapital prenizko obdavčen medtem, ko so priporočila Mednarodnega Denarnega Sklada - MDS glede davčne politike v času epidemije in po njej v diametralnem nasprotju s tem, kar je v zakonodajni postopek poslala trenutna vlada.

 

Obžalujemo prav tako, v kolikor kdorkoli ne prepozna grožnje po privatizaciji javnega šolstva v predlogu sprememb zakona o financiranju zasebnih šol, prav tako grožnje po privatizaciji javnega zdravstva, ki bo navadnim državljanom otežila njihove storitve, katere bodo poslej rezervirane le za premožnejše prebivalce z veliko denarnico. Vse to je namreč zelo jasno zapisano tudi v programi ene od koalicijskih strank trenutne vladajoče politike, kot cilj, h kateremu se s takšnimi potezami približujemo.

 

Še bi lahko naštevali, a se bomo omejili le na tiste, najbolj v nebo vpijoče zadeve, ki nas skrbijo, ker s seboj ne prinašajo blaginje za delavke in delavce srednjega razreda, katerega v bistvu skoraj ni več. Ostali so le revni in bogati s tem, da je revnih veliko medtem, ko je bogatih manj, račun za posledice epidemije, lock down-a, predlaganih slabih sprememb zakonodaje z rušenjem vseh sistemov v državi, nekonsistentno zapravljanje denarja za določene, vladajoči politiki naklonjene skupine/strukture pod pretvezami, ki pa ne odražajo dejanskega stanja, saj so le za zavajanje tistih, ki sistema ne poznajo, pa naj bi očitno izstavili delavcem z najnižjimi dohodki.

 

Iz vseh teh vzrokov je bila sprejeta odločitev, da je s tem potrebno seznaniti širšo množico od samega članstva in zaradi tega sem se tudi jaz, Predsednica Konfederacije odzvala vabilu organizatorjev, da skupaj s štirimi kolegi in kolegico kot govornica gostujem na petkovem protestnem shodu.

 

Najava naša udeležba je bila med našim članstvom pozitivno sprejeta in določeni sprašujete, ali naj se protesta udeležite. Ker ne gre za protest organiziran v okviru naše sindikalne centrale ali skupine sindikalnih central, vas na udeležbo ne pozivam kot vaša Predsednica, lahko pa se ga udeležite po lastni presoji.

 

Glede na objavo PU Ljubljana vas ob tem naprošam, da s seboj ne nosite nobenih predmetov, s katerimi je mogoče kogar koli ali kar koli poškodovati. V kolikor želite izraziti svojo misel ali občutek na transparentu, naj ta ne bo na palici ali drogu, nosite ga v rokah. Prav tako ne uporabljajte pirotehničnih sredstev ali česar koli drugega in se striktno izogibajte konfliktom, izgredom, izgrednikom ali provokatorjem, katere organizatorji z veliko gotovostjo pričakujejo in se nanje tudi pripravljajo, saj so prepričani, da vladajoča politika samo čaka na kakšen izgred, da bo lahko pokazala s prstom – poglejte jih hujskače, razgrajače, izgrednike etc….Upoštevajte navodila policije in varnostnikov, tam so zaradi svoje službe, za vzdrževanje reda in preprečevanja incidentov ali hujših izgredov, ter tudi zdravstvenih inšpektorjev, striktno upoštevajte tudi določbe NIJZ in odlokov vlade o socialni razdalji in nošenju mask.

 

Protestirajte na miren, dostojanstven način, s svojo prisotnostjo izkažite svojo podporo in nezadovoljstvo s potezami vlade ter se ne pustite sprovocirati na noben način.

 

V kolikor bi kdor koli od vas imel kakršne koli nezaželene težave, ali bi dobil kakršno koli kazen s plačilnim nalogom, naj se obrne na sedež našega sindikata. Ljudska iniciativa ima namreč dogovorjeno pravno in odvetniško pomoč, katero je ponudila zelo ugledna odvetniška pisarna Čeferin iz Ljubljane. Predlagam vam, da v kolikor se nameravate udeležiti protesta, to storite v dvojicah, s seboj imejte svoje pametne telefone in vsako neugodno situacijo ali incident, ki ga niste izzvali, pa ste bili v njem nehote udeleženi, posnamete kot dokazno gradivo.

Sindikalni pozdrav,

Predsednica

Evelin VESENJAK l.r

28.05.2021:
Navodila ob udeležbi, izogibanje incidentom, 28.5.2021

Spoštovane članice, spoštovani člani KNSS – Neodvisnost!

Najava naša udeležba je bila med našim članstvom pozitivno sprejeta in določeni sprašujete, ali naj se protesta udeležite. Ker ne gre za protest organiziran v okviru naše sindikalne centrale ali skupine sindikalnih central, vas na udeležbo ne pozivam kot vaša Predsednica, lahko pa se ga udeležite po lastni presoji.

Glede na objavo PU Ljubljana vas ob tem naprošam, da s seboj ne nosite nobenih predmetov, s katerimi je mogoče kogar koli ali kar koli poškodovati. V kolikor želite izraziti svojo misel ali občutek na transparentu, naj ta ne bo na palici ali drogu, nosite ga v rokah. Prav tako ne uporabljajte pirotehničnih sredstev ali česar koli drugega in se striktno izogibajte konfliktom, izgredom, izgrednikom ali provokatorjem, katere organizatorji z veliko gotovostjo pričakujejo in se nanje tudi pripravljajo, saj so prepričani, da vladajoča politika samo čaka na kakšen izgred, da bo lahko pokazala s prstom – poglejte jih hujskače, razgrajače, izgrednike etc….Upoštevajte navodila policije in varnostnikov, tam so zaradi svoje službe, za vzdrževanje reda in preprečevanja incidentov ali hujših izgredov, ter tudi zdravstvenih inšpektorjev, striktno upoštevajte tudi določbe NIJZ in odlokov vlade o socialni razdalji in nošenju mask.

Protestirajte na miren, dostojanstven način, s svojo prisotnostjo izkažite svojo podporo in nezadovoljstvo s potezami vlade ter se ne pustite sprovocirati na noben način.

V kolikor bi kdor koli od vas imel kakršne koli nezaželene težave, ali bi dobil kakršno koli kazen s plačilnim nalogom, naj se obrne na sedež našega sindikata. Ljudska iniciativa ima namreč dogovorjeno pravno in odvetniško pomoč, katero je ponudila zelo ugledna odvetniška pisarna Čeferin iz Ljubljane. Predlagam vam, da v kolikor se nameravate udeležiti protesta, to storite v dvojicah, s seboj imejte svoje pametne telefone in vsako neugodno situacijo ali incident, ki ga niste izzvali, pa ste bili v njem nehote udeleženi, posnamete kot dokazno gradivo.

Sindikalni pozdrav,

Predsednica

Evelin VESENJAK l.r.

20.05.2021:
Oddaja sledi korakov in intervju Reporter
Preberi celoten intervju


26.04.2021:
Čestitamo ob 1. in 2. maju, prazniku dela

22.12.2020:
Novoletna poslanica članom sindikata KNSS

Spoštovane članice, spoštovani člani sindikata KNSS – neodvisnost!

Leto, od katerega se poslavljamo, nam žal ne bo ostalo v nič lepem spominu tako zaradi epidemije, kakor posledic, katere je ta prinesla v naša življenja na vseh področjih, največ v zdravstvu in gospodarstvu.

Zaradi omejitve gibanja sem se odločila, da vas letos nagovorim kar iz svojega domačega kraja – Trbovelj. Za mesto, s katerega vas nagovarjam, sem se odločila s posebnim razlogom. Kdo od nas ni slišal za Pepelko in njeno pravljično zgodbo? Verjetno jo poznamo vsi in vsi tudi vemo, kako ji je Dobra vila pomagala do čudovite obleke in kočije, s katero je pravočasno prišla na grajski ples in očarala svojega princa, zaradi česar zgodba dobi srečen konec.

No, ta Pepelkina kočija letos stoji v našem mestnem parku, kjer je vsako leto v tem prazničnem času Pravljična vas in jaz se vam v tem trenutku oglašam iz nje z željo, da bi imela čarobno moč Dobre vile in odčarala epidemijo. Zraven bi dodala še kanček drugih dobrih odločitev o precej višji minimalni plači, kot jo lahko s 1. januarjem pričakujete, prav tako bi dodala tudi znatno višje plače, dobre delovne pogoje in še marsikaj bi se našlo na mojem seznamu.

A ker nisem Dobra vila, nimam njenih čarobnih moči, da bi z zamahom paličice vse to naredila. Kljub temu upam, da se v letu, ki prihaja, tudi za vse nas zgodi srečen konec, da premagamo epidemijo, se vrnemo v naša normalna življenja, zaženemo gospodarstvo in gremo novim zmagam naproti.

Vseeno se bom tako jaz, Predsednica KNSS – Neodvisnost, kot vsi moji sodelavci, še naprej trudila za vse to in še več.

Naj vam ob tem zaželim lepe praznike, čeprav drugačne od tistih, ki smo jih vajeni in Srečno v letu, ki je pred nami, da premagamo epidemijo in vse razlike, ki so med nami popolnoma po nepotrebnem.

Srečno 2021

Predsednica
Evelin VESENJAK

22.12.2020:
Nagovor za poslovne partnerje

Spoštovani poslovni partnerji!

Leto, ki odhaja, nam ne bo ostalo v lepem spominu in verjamem, da posebna razlaga ni potrebna. Vse, kar smo do sedaj poznali in znali se je znašlo na veliki preizkušnji.

Vseeno mislim, da se morda zaradi tega zgodi tudi kaj dobrega, saj nas je ta dogodek nekako ustavil v času in nam dal možnost premisleka, pogleda nazaj in spoznanja, kaj je tisto najpomembnejše. Verjetno se boste vsi strinjali, da je to naše zdravje, saj le zdravi tvorimo mozaik, ki žene kolo življenja naprej in nam omogoča rast ter razvoj.

Takšni dogodki nas pripeljejo do zavedanja, da smo soodvisni eni od drugih in le s sodelovanjem lahko dosežemo ter tudi presežemo zastavljene cilje. Vem in verjamem, da imamo dovolj »kilometrine« in vztrajnosti, da smo zmožni premagati tudi to. Nauk, katerega se moramo iz tega naučiti je, da le s sodelovanjem, strpnostjo in poslušanjem drug drugega najdemo rešitev, ki bo dobra za vse.

V letu, ki prihaja, nam vsem želim predvsem zdravja, na drugem mestu je sodelovanje, ki nas bo popeljalo k rešitvi, da premagamo epidemijo. To sodelovanje bomo potrebovali tudi naprej, poleg vztrajnosti in strpnosti, da premagamo krizo, ki je posledica epidemije. A šele potem se bomo znašli na najtežji preizkušnji in sicer, ali smo se česa naučili, da bomo v nadaljevanju našega sodelovanja znali prisluhniti ter včasih sami narediti korak nazaj, da lahko skupaj naredimo dva naprej.

Zaradi ukrepov in omejitev vas letos nagovarjam kar iz domačih Trbovelj, kjer v mestnem parku postavijo Pravljično vas in letos je bogatejša za Pepelkino kočijo. Saj jo poznate - Pepelko, Dobro vilo in čudovito zlato kočijo, ki je nastala iz navadne buče.

Želim nam, da naše odločitve ne bodo navadne buče, temveč zlate kočije, ki nas bodo odpeljale v napredek tako, da bomo vsi zadovoljni.

Lepe praznike, četudi drugačne od običajnih in srečno v prihajajočem letu, ki naj bo v vsem drugačno od tega, a ne le zaradi epidemije.

Zahvaljujem se vam za vaše dosedanje sodelovanje in upam, da ga bomo uspešno nadaljevali še naprej.

Srečno 2021

Predsednica
Evelin VESENJAK

10.04.2020:
Nagovor predsednice

Spoštovane članice, spoštovani člani, delavke in delavci, državljanke in državljani!

Izredne razmere, ki so nujno potrebne za zajezitev epidemije COVID-19, katera nas je doletela, so nam popolnoma spremenile življenje in našo vsakodnevno rutino. Ukrepi, ki jih je sprejela Vlada RS in jih še sprejema, večina nas jih pa jih spoštuje ter upošteva, kažejo prve rahle uspehe. Obeta se nam tudi eventuelno rahljanje. Vseeno pa apeliram na vas, da navkljub temu ostanete previdni, da še naprej uporabljate zaščitna sredstva, v primeru, da ste na svojih delovnih mestih zahtevajte od delodajalca ustrezno zaščitno opremo ter spoštovanje predpisov o dodatni varnosti, predvsem pa se po nepotrebnem ne izpostavljajte da ne zbolite in se krivulja okuženih ne bi začela spet dvigovati.

Vlada RS skupaj s socialnimi partnerji pripravlja ukrepe, ki nas bodo čim bolj varno in neboleče pripeljali preko tega. Sprejet je tako imenovani Mega korona zakon ali #PKP1, sledil mu bo drugi paket, v katerem bodo določeni popravki prvega ter dodane spregledane stvari. Na koncu pa še tretji, t.i. zagonski paket, kjer bomo potrebovali dodatna sredstva za zagon našega gospodarstva. Spremljajte torej vsa obvestila in objave v zadevi sprejete interventne zakonodaje in v primeru, ko ugotovite nedoslednosti, nas o tem nemudoma obvestite, da bomo lahko ukrepali v skladu z našimi možnostmi.

Želim vam, da ostanete zdravi in vas naprošam, da spoštujete predpise o dodatni zaščiti ter varnosti tako v vašem zasebnem življenju, kjer ste za svoje ravnanje odgovorni sami, kakor tudi v službi, kjer je za to dolžan ustrezno poskrbeti delodajalec. V kolikor namreč niso spoštovane vse zahteve, lahko delo zavrnete.

Vsem tistim delavkam in delavcem, ki ste v času epidemije v prvih bojnih vrstah: medicinsko osebje, strežno osebje v bolnišnicah, v domovih za ostarele, čistilke in čistilci vse povsod, komunalni delavci na terenu, trgovke in trgovci v trgovinah in vsi ostali, ki delate in nam omogočate kolikor toliko znosno situacijo v času teh izrednih razmer, vam pa izrekam zahvalo iz srca. Hvala vam za ves vaš trud in opravljeno delo.

Tistim, katerih bližnji ali svojci so žal umrli zaradi COVID-19 izrekam iskreno sožalje.

Ostanimo torej zdravi, spoštujmo omejitve, tudi če se rahljajo, vseeno ne bodimo kar takoj brezskrbni, da se nam kaj takega ne ponovi. Kajti tega nihče od nas ne želi doživeti še enkrat.

10.04.2020:
INFORMACIJE IN NAVODILA GLEDE EPIDEMIJE COVID-19

ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH NA PODROČJU PLAČ IN PRISPEVKOV (ZIUPPP)

Državni zbor je dne 20.03.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov, ki ga lahko najdete tule (https://www.zsss.si/wp-content/uploads/2020/03/ZIUPPP.pdf). V skrajšani, povzeti obliki pa tu (https://www.zsss.si/wp-content/uploads/2020/03/11-povzetek-ZIUPPP-002.pdf).

20.03.2020 je bilo s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti posodobljeno tudi gradivo o pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin, dostopno na tem naslovu (t.i. MEGAKORONA zakon) : https://www.zsss.si/wp-content/uploads/2020/03/Pravice-in-obveznosti-iz-delovnega-20_mar_2020.pdf

 

»MEGA KORONA ZAKON«

Najnovejši dokument, ki ga je državni zbor sprejel na seji 2.4.2020, je Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), ki ga najdete tule: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/Korona-zakon-sprejet-v-DZ.pdf

 

Kaj prinaša »Mega korona zakon« na delovnopravnem področju?

Določbe, ki se tičejo delovno pravne zakonodaje se nahajajo v poglavju z naslovom Področje dela in plačevanja prispevkov za socialno varnost (gre za člene od št. 20 do št. 33). Žal je zakon zelo kompleksen in napisan nekoliko nejasno ter zajema veliko področij, ki se nanašajo tako na javni kot zasebni sektor. Prav zaradi tega se pojavljajo težave glede interpretacije in se pojavljajo različna tolmačenja. Sindikati zato zahtevamo, da se razlage posamičnih določb poenotijo.

Pravico do uveljavljanja ukrepov s področja dela in plačevanja prispevkov za socialno varnost ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje imajo vsi delodajalci v Sloveniji (torej tako s področja gospodarstva kot tudi negospodarstvo), in sicer ne glede na statusno pravno obliko, razen:

 1. neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 odstotkov in

 2. delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti.

 

Do nadomestila plače po predlogu zakona so upravičeni vsi delodajalci iz Republike Slovenije če:

 1. delodajalec ne more zagotavljati dela svojim delavcem in jih pošlje na začasno čakanje na delo.

Do povračila so upravičeni delodajalci, ki so delavce napotili na začasno čakanje najdlje do 31. maja 2020 in so hkrati ocenili, da bodo njihovi prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20% glede na isto obdobje v letu 2019, hkrati pa v drugem polletju 2020 ne bodo dosegli več kot 50% rasti prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. V kolikor se bo na podlagi letnih poročil za leto 2020 izkazalo, da ta pogoj ni bil izpolnjen, bo delodajalec moral naknadno vrniti celotno prejeto pomoč.

Pravice ter obveznosti delavk in delavcev, ki so po določbah ZIUZEOP napoteni na čakanje na delo, so:

 • Delavec, ki je napoten na začasno čakanje na delo in delodajalec zanj prejema povračilo izplačanega nadomestila plače, ohrani vse pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, razen tistih, ki so z določbami ZIUZEOP določene drugače;

 • V času začasnega čakanja na delo ima delavec obveznost, da se na zahtevo delodajalca vrne na delo do sedem zaporednih dni v tekočem mesecu. Delodajalec mora o tem predhodno obvestiti Zavod za zaposlovanje;

 • Če je bila plača delavca znižana zaradi določitve krajšega polnega delovnega časa pri delodajalcu, je za določitev osnove za nadomestilo plače za čas začasnega čakanja na delo upoštevana plača ali osnova za nadomestilo plače iz zadnjih treh mesecev pred določitvijo krajšega polnega delovnega časa;

 • Če delavec v dogovoru z delodajalcem v času začasnega čakanja na delo izrabi pravico do letnega dopusta, ima za čas izrabe letnega dopusta pravico do nadomestila plače v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja.

 

 1. delavci zaradi višje sile ne morejo opravljati dela

Delodajalec ima tudi pravico do povračila izplačanih nadomestil plače za tiste delavce, ki zaradi višje sile ne morejo opravljati dela. V tem primeru mora delodajalec podati izjavo, da delavci dela ne opravljajo zaradi višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol in drugih objektivnih razlogov ali nemožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi državami in zato prejemajo nadomestilo plače.

Delodajalec, ki želi uveljavljati tovrstno nadomestilo mora izpolnjevati enake pogoje glede prihodkov, kot delodajalec, ki pravico do nadomestila uveljavlja na podlagi začasnega čakanja delavcev na delo. Delodajalec mora z dnem prenehanja odsotnosti obvestiti Zavod za zaposlovanje, da je delavcu prenehala odsotnost iz razlogov višje sile.

Nazoren grafični prikaz ukrepov s področja dela in plačevanja prispevkov za socialno varnost si lahko ogledate tule (https://www.ozs.si/novice/kaj-na-delovnopravnem-podrocju-izhaja-iz-mega-anti-korona-zakona-5e80c9112114e07dc86d052f)

Krizni dodatek:

ZIUZEOP prav tako določa, da za zaposlene v zasebnem sektorju, (tako za delavce kot tudi za delodajalce), ki delajo, država krije prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Delodajalec je zato vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače, dolžan izplačati mesečni krizni dodatek v višini 200 evrov. T.i. krizni dodatek je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov. Do tega dodatka je delavec upravičen za delo v mesecu aprilu in maju 2020.

Zaposleni v javnem sektorju, ki so pri delu nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje in so zaradi obvladovanja epidemije novega koronavirusa prekomerno obremenjeni, so upravičeni do dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, ki znaša največ 100 odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlenega.

POZOR!

Na tem mestu vas še enkrat pozivamo, da se v primeru kakršnegakoli vprašanja glede delovno-pravnih razmerij najprej obrnete na nas in da ne podpisujete nobenih sporazumnih prekinitev delovnega razmerja, ne da bi točno vedeli kakšne posledice ima le to lahko za vas. (?)

 

EVROPSKI SINDIKATI o COVID-19

pri Evropski konfederaciji sindikatov (ETUC),so vse informacije zbrali na posebni spletni strani (https://www.etuc.org/en/trade-unions-and-coronavirus), prav tako pa so vse informacije o korona virusu zbrali na enem mestu pri Evropski federaciji sindikatov živilske industrije, kmetijstva in turizma (EFFAT). Najdete jih na tem naslovu https://www.effat.org/featured/covid-19/. Obe strani sta seveda v angleškem jeziku.

 

SPLOŠNE INFORMACIJE GLEDE EPIDEMIJE COVID 19

V teh dneh je pomembno, da ostajamo pozorni na situacijo, ki se odvija glede epidemije COVID-19 in predvsem, da sprejemamo preverjene! informacije, ki se tičejo razvoja dogodkov.

Navodila glede delovanja ter najosnovnejše informacije lahko preverite na spletnih straneh NIJZ (https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov)

Najaktualnejše podatke lahko preberete tudi na straneh Vlade Republike Slovenije https://www.gov.si/teme/koronavirus/

Tako v angleškem kot tudi v slovenskem jeziku lahko na strani Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu najdete vodič za ukrepanje v povezavi z novim koronavirusom: https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace#See ter https://osha.europa.eu/sl/highlights/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-and-workplace-safety-and-health

Tudi Slovenska tiskovna agencija dnevno spremlja in objavlja dogajanje na področju epidemije COVID-19 https://www.sta.si/v-srediscu/koronavirus2020

22.01.2020:
DELAVCI, ZAPOSLENI PRI AGENCIJAH IMAJO POPOLNOMA ENAKE PRAVICE, KOT VSI OSTALI DELAVCI – PAZITE SE NAMERNEGA ZAVAJANJA, KI SE GA POSLUŽUJEJO AGENCIJE!

Na sedež Konfederacije smo prejeli dokumente delavca, zaposlenega za nedoločen čas pri eni od kadrovskih agencij iz katerih izhaja, da je imel delavec sklenjeno Pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s kadrovsko agencijo za opravljanje dela v eni od družb, ki pa je zaradi pravnega prenosa prešla na delodajalca prevzemnika, zaradi česar je kadrovska agencija izgubila posel s to družbo, prevzemna družba očitno ni želela prevzeti ti. agencijskih delavcev in agencija je po Zakonu o delovnih razmerjih (specifične določbe od člena 59. do 63 + vse ostale določbe zakona) dolžna tem delavcem poiskati drugo delo, v tem času pa so delavci doma in prejemajo nadomestilo v skladu s 3.odstavkom 61. člena ZDR-1. Iz dokumentov nadalje izhaja, da se je ta agencija odločila za zelo spretno namerno zavajanje prava neukega delavca in mu v podpis ponudila sporazum o prekinitvi pogodbe po 81. členu ZDR-1 zavedajoč se, da tega ne sme narediti. Kadrovska agencija je po zakonu popolnoma izenačena z ostalimi delodajalci navkljub temu, da opravlja posredovanje delavcev drugim delodajalcem in delavec, s katerim ima agencija sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, je njen delavec. Četudi pride do prekinitve posredovanja tega delavca k drugemu delodajalcu ti. uporabniku je agencija dolžna poskrbeti delavcu delo pri drugem uporabniku. V času, ko delavcu ne zagotavlja dela, pa delavec od agencije prejema nadomestilo, ki pa ne sme biti nižje od 70 odstotkov minimalne plače. Zaradi namernega zavajanja, katerega se je poslužila ta agencija in delavcu vročila v podpis sporazum o prekinitvi pogodbe o zaposlitvi, s čemer je delavca oškodovala tudi pri njegovih pravicah po Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, ob prej navedeni direktni kršitvi določb Zakona o delovnih razmerjih, je zgodba zrela za obravnavo na Delovnem sodišču, saj je evidentno, da je bil prava neuki delavec namerno zaveden s strani agencije, ki se je poslužila direktnih kršitev večih zakonov, da o nizki morali vodstva in kadrovske zasedbe te agencije ne izgubljamo besed. Na sindikatu hranimo dokumente in vemo, za katero od agencij, ki delujejo na področju Slovenije gre, prav tako poznamo podpisnike na strani agencije, ki so avtorji tega namernega zavajanja in menimo, da to ni njihovo ne prvo in tudi ne zadnje takšno početje, za katero smo prepričani, da bi moralo dobiti epilog na sodišču medtem, ko bi o avtorjih morala biti obveščena tudi širša javnost. Skupaj z drugimi organizacijami, ki se v tem prostoru trudijo preprečevati in razkrivati takšne umazanije se bomo sindikati – vsaj naša Konfederacija, še naprej borili ter naredili vse, kar je v naših močeh, da bodo takšne kadrovske agencije onemogočene delovati na takšen način, avtorji najrazličnejših v celofan zavitih kršitev veljavne zakonodaje pa razkriti širši javnosti.

Malo za šalo, ali pa tudi zares – morda bi razmislili o vrnitvi običaja »namakanja goljufov v Ljubljanico«.

22.01.2020:
ZAKON O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU V TRETJEM BRANJU

V Državnem zboru poteka že tretje branje predloga Zakona o spremembah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ( ZZVZZ – O ). s katerim se ukinja dodatno zdravstveno zavarovanje, vendar sindikati ob tem, da sto odstotno podpiramo ukinitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja vseeno opozarjamo na potrebnost pomembne spremembe, s katerimi se bo izpad sredstev iz tega naslova ustrezno nadomestil predvsem pa, da je potrebna pravičnejša razdelitev višine plačila le-tega na posameznika.

Preberi več
10.01.2020:
SPREMEMBA MINIMALNE PLAČE

V skladu s spremembo Zakona o minimalni plači se je le-ta s 1. januarjem 2020 povišala na 940,58 € brutto, kar se bo dejansko videlo šele pri januarski plači, izplačani v mesecu februarju. Poleg višine je pomembna sprememba tudi izvzem vseh dodatkov iz minimalne plače. V nadaljevanju članka razlagamo, kaj pomeni minimalna plača in kaj pomenijo dodatki ter posredujemo linke na pomembne podatke ter zakonske določbe medtem, ko nas obveščate, da delodajalci na vse mogoče načine poskušajo zaobiti zakonodajo. Tudi na način, da delavcem ponujajo oziroma vsiljujejo v podpis nove pogodbe o zaposlitvi. Apeliramo na vas, da ne nasedate tem malverzacijam in nas o tem nemudoma obvestite. Predvsem pa ne podpisujte novih pogodb o zaposlitvi brez, da se posvetujete z nami o upravičenosti takšne ponudbe. Pogodba o zaposlitvi se lahko spremeni samo skladno z določbami 49., 50., 51. in 52. člena Zakon o delovnih razmerjih – 1. Predvsem opozarjamo na določbo 51. člena, ki določa, da ne glede na spremembo zakona, kolektivne pogodbe ali splošnega akta delodajalca, delavec ohrani vse tiste pravice, ki so ugodneje določene v pogodbi o zaposlitvi. Zato ne nasedajte trditvam, da je nove pogodbe o zaposlitvi potrebno podpisati zaradi spremembe Zakona o minimalni plači, kot nekateri delodajalci zavajajo, s čemer dejansko prikrivajo, da pogodbe spreminjajo v škodo delavcev v delu določb o njihovih osnovnih plačah, kamor sedaj kar v pogodbi vključujejo vse dodatke, s čemer hočejo zaobiti zakonsko določbo o njihovi izločitvi iz minimalne plače.

MINIMALNA PLAČA

Zakon o minimalni plači določa pravico do minimalne plače, njeno višino (v bruto znesku) ter način njenega določanja in objave. Delavec je upravičen do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače, če pri delodajalcu v Republiki Sloveniji dela poln delovni čas. V primeru krajšega delovnega časa od polnega delavcu pripada najmanj sorazmerni del minimalne plače.

ELEMENTI MINIMALNE PLAČE

Iz osnovne zakonske dikcije izhaja, da v minimalno plačo sodijo vsi elementi plače, kot jih navaja Zakon o delovnih razmerjih, torej osnovna plača delavca za določen mesec, del plače za delovno uspešnost in dodatki, ki mu pripadajo, razen dodatka za delo preko polnega delovnega časa. Dodatno je Zakon o dopolnitvi Zakona o minimalni plači iz minimalne plače izvzel še tri dodatke za delo v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, in sicer:

 • dodatek za nočno delo,
 • dodatek za delo v nedeljo ter
 • dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu,

kar se je začelo obračunavati za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2016.

Poleg tega v minimalno plačo tudi ni možno vštevati povračil stroškov, ki jih je delodajalec dolžan izplačati delavcu (npr. povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela, stroškov na službenem potovanju), kot tudi ne drugih prejemkov iz delovnega razmerja (npr. regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade).

MINIMALNA PLAČA ZNAŠA:
 • za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019, 886,63 evrov,
 • za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020, 940,58 evrov.

Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači s 1. januarjem 2020 iz definicije minimalne plače izvzema vse dodatke, določene z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Od januarja 2021 pa se bo uporabljala formula na podlagi katere bo moral najnižji prejemek za polni delovni čas za 20 odstotkov presegati izračunane minimalne življenjske stroške.

ZAKONODAJA:04.07.2019:
ZAHVALA SVETNICAM IN SVETNIKOM DRŽAVNEGA SVETA RS ZA GLASOVANJE PROTI PREDLAGANI SPREMEMBI ZAKONA O MINIMALNI PLAČI

Spoštovane Svetnice, spoštovani Svetniki Državnega sveta RS

Reprezentativna sindikalna konfederacija KNSS – Neodvisnost se vam v imenu članic in članov, delavk in delavcev, državljank in državljanov Republike Slovenije zahvaljuje, da na včerajšnji 20. seji Državnega sveta RS niste podlegli pritiskom kapitala in ste se pravilno odločili v korist nas – večine, da NE PODPRETE predloga spremembe zakona o minimalni plači, katerega so vložile vse reprezentativne delodajalske organizacije: ZDR, GZS, OZS, ZDOPS in TZ na Komisijo za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, katera deluje v okviru Državnega sveta RS in ji predseduje mag. Marija Lah, podpredsednik komisije je Tomaž Horvat, člani komisije so Franc Golob, Mitja Gorenšček, Danijel Kastelic, Oskar Komac, Jože Smole, Dušan Strnad, mag. Marko Zidanšek, Branko Tomažič, Alojz Kovšca, Srečko Ocvirk in Boris Popovič.

Navedena komisija je namreč predlog spremembe zakona, s katerim bi se dodatek za delovno dobo spet všteval v minimalno plačo, podprla in ga kot predlagateljica vložila v obravnavo na Državni svet RS.

Predlog je obravnavala tudi Komisija za socialno varstvo, delo in invalide, kateri predseduje Peter Požun, podpredsednik je Danijel Kastelic, člani so Igor Antauer, dr. Matjaž Gams, Tomaž Horvat, Ladislav Rožič, Mitja Gorenšček, Lidija Jerkič, Alojz Kovšca in Jože Smole, ki je predlog ocenila za primeren.

Predlog je bil obravnavan na včerajšnji 20. seji DS RS in po dolgi razpravi, katero si lahko vsi pogledate tudi na posnetku seje, na naslovu: http://www.ds-rs.si/?q=novice/20-redna-seja-drzavnega-sveta-rs  (8. točka se začne na cca 2:46:58 medtem, ko je glasovanje na 5:09:03, vmes pa lahko slišite tudi argumente obeh strani in obrazložitve glasov posameznih svetnikov) je bil predlog ZAVRNJEN z 16 glasovi PROTI in 7 glasovi ZA od 23 prisotnih svetnic in svetnikov.

Tem 16 svetnicam in svetnikom ISKRENA HVALA za njihovo stoično držo na glasovanju.

Sindikalni pozdrav,

Predsednica
Evelin Vesenjak l.r

PDF Zahvala svetnikom DS RS (PDF, 0.7MBb)

03.07.2019:
OSTRO NASPROTOVANJE PREDLAGANI SPREMEMBI ZAKONA O MINIMALNI PLAČI IN PONOVNI VKLJUČITVI DODATKA ZA DELOVNO DOBO V MINIMALNO PLAČO

KNSS – Neodvisnost
Miklošičeva cesta 38,
1000 Ljubljana

Republika Slovenija
Državni svet
Šubičeva 4,
1000 Ljubljana

Ljubljana, 3.julij 2019

Zadeva: OSTRO NASPROTOVANJE PREDLAGANI SPREMEMBI ZAKONA O MINIMALNI PLAČI IN PONOVNI VKLJUČITVI DODATKA ZA DELOVNO DOBO V MINIMALNO PLAČO

Spoštovani Predsednik DS RS, spoštovane Svetnice DS RS, spoštovani Svetniki DS RS!

Reprezentativna sindikalna konfederacija in članica ESS KNSS – Neodvisnost ostro nasprotuje predlagani ponovni spremembi  Zakona o minimalni plači v delu, v katerem bi se tretji odstavek 2. člena zakona spremenil tako, da bi se od vseh dodatkov, ki se po sedaj veljavnem zakonu ne vštevajo več v minimalno plačo, izvzel dodatek za delovno dobo, kot predlagajo predstavniki delodajalskih organizacij.

Vlada RS je predlog spremembe sedaj obstoječega zakona,  v katerem je določeno, da se vsi dodatki, določeni z zakonom in drugimi predpisi ter kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, ne vštevajo v minimalno plačo,  na pobudo politične stranke Levica sprejela in pred samim sprejemom opravila tudi oceno stanja in razloge za sprejem zakona. Nadalje so bile opravljene tudi ocene finančnih posledic tako glede državnega proračuna, kakor tudi glede na javno finančna sredstva ter v končni fazi tudi na gospodarstvo in Vlada RS je zavzela stališče, da so posledice minimalne v primerjavi s ciljem, ki se  želi doseči s predlagano spremembo, predvsem pa so posledice v celoti premostljive glede na trenutno stanje v gospodarstvu ter nadaljnje napovedi. Takšno stališče je bilo predstavljeno tudi na 314. seji ESS dne 16.11.2018, kjer se je ESS sicer seznanil s predlogom spremembe zakona, ni pa uspel opraviti razprave o predlogu, ker so k temu nasprotovali predstavniki delodajalcev.  Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost Mag. Ksenija Klampfer je na navedeni seji ESS predlog spremembe korektno predstavila in dodala: »Da je dvig minimalne plače po njenem mnenju smiseln in potreben tudi zaradi nedavnega dviga osnovnega minimalnega dohodka posameznikom z vidika ohranjanja razmerij oziroma simulacije za zmanjševanje pasti neaktivnosti.« Zakon je šel preko zakonodajnega postopka in bil sprejet ter je stopil v veljavo 25.12.2018.

Prav tako je ministrica na ustanovni seji Sveta za dostojno delo in socialno varnost z dne 3.6.2019 predstavila  analizo učinkov dviga bruto minimalne plače in izločitve dodatkov na ravni celotnega gospodarstva v letu 2020 ki kaže, da znaša finančni učinek dviga bruto minimalne plače 63,6 mio evrov oz. 0,57 % mase plač (11,1 mrd evrov), izločitev dodatkov pa nadaljnjih 133,5 mio evrov oz. 1,20 % mase plač, skupaj torej 197,1 mio evrov oz. 1,77 % mase plač. Znesek skupnega učinka obeh sprememb na ravni celotnega gospodarstva v skladu z zbirnimi letnimi poročili gospodarskih družb (AJPES) predstavlja 4,7% neto čistega dobička poslovanja gospodarskih družb v letu 2018 (4,2 mrd evrov).

Na podlagi predstavitve analize je Svet za dostojno delo in socialno varnost sprejel sledeči sklep: »Članice in člani Strokovnega sveta za dostojno delo in socialno varnost so se seznanili z analizo učinkov dviga bruto minimalne plače in izločitve dodatkov iz zneska minimalne plače. Ugotavljajo, da so učinki obvladljivi in da je veljavna ureditev minimalne plače primerna.«

Zaradi vsega zgoraj navedenega reprezentativna sindikalna konfederacija KNSS – Neodvisnost ostro nasprotuje predlagani ponovni spremembi zakona, katero na vse mogoče načine poskušajo doseči delodajalske organizacije in apeliramo na vse Svetnice in Svetnike Državnega sveta, da navkljub pozitivnemu mnenju k predlogu delodajalcev, katerega sta podali tako Komisija za gospodarstvo, kakor tudi Komisija za delo, socialne zadeve in invalide, predlagano spremembo zakona in izvzem dodatka za delovno dobo iz dodatkov, ki se ne vštevajo v minimalno plačo, v celoti zavrne.

Nadalje reprezentativna sindikalna konfederacija KNSS – Neodvisnost opominja Svetnice in Svetnike Državnega sveta RS, da delavke in delavci oziroma državljanke in državljani Republike Slovenije v celoti podpirajo sedaj veljavni zakon, zato je Državni svet RS dolžan spoštovati in zagovarjati demokratično stališče večine državljanov, ki so jih postavili na ta odgovorna mesta, da bodo delovali v njihovo korist – torej v korist večine in ne v korist manjšine.

V pričakovanju zavrnitve tega predloga na vaši današnji seji se vam vnaprej zahvaljujemo in vas pozdravljamo,

Evelin Vesenjak
Predsednica
KNSS - neodvisnost

PDF Nasprotovanje spremembi zakona (PDF, 1.5MBb)

PDF Izvleček zapisnika 314. seje ESS (PDF, 3.5MB)

PDF Predlog zakona o dopolnitvi zakona o minimalni plači (PDF, 4.2MBb)

12.10.2018:
Pogajanja o plačah v javnem sektorju - Odgovor predsednika vlade Marjana Šarca na protest sindikatov v zvezi s predstavitvijo analize o plačah

ARHIV

novinarska konferenca o začasnem prenehanju udeleľbe na ESS 14.5.2021 novinarska konferenca o davčni zakonodaji 20.5.2021 ZAKON O DOPOLNITVI ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH, s katerim je za starše prvošolčkov določeno, da jim pripada dodaten dan letnega dopusta za spremstvo otroka!

NE POZABITE, DO 5. FEBRUARJA JE POTREBNO NA FURS ODDATI VLOGO ZA VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ČLANE

BILANCE ZA SINDIKATE, OBVEZNOST ODDAJE SE PRIBLIŽUJE ZATO PRIPRAVITE DOKUMENTE
 
Novosti
 
03.07.2023
Spoštovani Rudarji!
03.07.2023
Drejčnik Andrej govori - Mile Klopčič
01.09.2022
Krepitev razvoja na zmogljivosti sindikata in kolektivna pogajanja (Mavrovo, Severna Makedonija 1. - 4.9.2022)
15.05.2022
Balkanski vrh - Prihodnost dela v senci krize (Istanbul, Turčija 15. - 19.5.2022)
06.05.2022
V zakulisju - sindikati in oblast v očeh Evelin Vesenjak

Kontaktni podatki
  KNSS - Neodvisnost
Miklošičeva cesta 38
1000 LJUBLJANA

Tel.: +386 1 4391810
Fax.: +386 1 4391815
E-pošta:

Stik z nami >>>

   
     
  © 2008 KNSS - Neodvisnost. Vse pravice pridržane.
Domov  |  O KNSS  |  Včlanitev v sindikat  |  Zakonodaja  |  Kolektivne pogodbe  |  Sindikalne liste in uredbe  |  Piškotki Stran poganja
EASYWEB