Iskanje po spletni strani: 
 

Vzdrževani družinski člani in olajšave pri dohodnini 2019

  Domov > O KNSS
 

So tisti zavezanci, ki med letom pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka, niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane. To morajo  uveljavljati na posebni vlogi pri informativnem izračunu dohodnine.

Vlogo je potrebno oddati do 05.02.2020.

Vzdrževani družinski člani so lahko osebe, ki:

  • imajo v Sloveniji prijavljeno prebivališče,
  • so državljani Republike Slovenije ali druge članice EU,
  • so rezidenti druge države, s katero ima Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka.

Olajšava za otroke

Vzdrževani družinski člani so lahko brez omejitev otroci do 18. leta starosti. Za otroka se šteje lastni otrok zavezanca, kot tudi posvojenec, pastorek oziroma otrok zunajzakonskega partnerja. Pod določenimi pogoji pa tudi vnuk ali druga oseba, če zavezanec skrbi zanjo na podlagi sodbe sodišča.

Olajšava za otroke se torej staršem prizna za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 18 let. Vzdrževani družinski člani pa so lahko tudi starejši otroci, če izpolnjujejo določene pogoje (navedeni so v spodnji tabeli).

Zanimivo je, da starši lahko uveljavljajo tudi otroka, ki še študira, a je že sklenil zakonsko zvezo. “Sama poroka otroka ni kriterij, ki bi neposredno vplival na pravico o uveljavljanju vzdrževanega družinskega člana,” so nam pojasnili na Finančni upravi RS (Furs).

Vzdrževani družinski člani Olajšava se prizna, če:

Otrok do 18. leta starosti

(Se samodejno upošteva kot vzdrževani družinski član.)

Otrok od 18. do 26. leta starosti

Neprekinjeno ali s prekinitvijo do enega leta nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji in ni zaposlen ter ne opravlja dejavnosti in nima lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši od višine posebne olajšave za vsakega drugega družinskega člana.

Otrok, starejši od 26 let

Izpolnjuje zgornji pogoj in se vpiše na študij do 26. leta starosti, in to največ za šest let od dneva vpisa na dodiplomski študij in največ za štiri leta od dneva vpisa na podiplomski študij.

Otrok, starejši od 18 let

Se upošteva tista oseba, ki se ne izobražuje in je za delo sposobna, če je prijavljena pri službi za zaposlovanje in živi s starši oziroma posvojitelji v skupnem gospodinjstvu, kadar nima lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši od višine posebne olajšave za vsakega drugega družinskega člana.

Otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo

Se upošteva tista oseba, ki ima pravico do dodatkov za nego otroka v skladu z Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ali Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Olajšava se zavezancu ne prizna v primeru, da ima otrok zaradi zdravljenja, usposabljanja, vzgoje ali šolanja v zavodu, brezplačno oskrbo, razen če dokaže, da tudi v tem času materialno skrbi za otroka.

Otrok vseh starosti

Se upošteva oseba, ki je v skladu s Predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, nezmožna opravljati delo.

Višina posebne olajšave za vzdrževane otroke za leto 2019

  • za prvega vzdrževanega otroka 2.436,92 evra (mesečno 203,08 evra),
  • za drugega vzdrževanega otroka 2.649,24 evra (mesečno 220,77 evra),
  • za tretjega vzdrževanega otroka 4.418,54 evra (mesečno 386,21 evra),
  • za četrtega vzdrževanega otroka 6.187,85 evra (mesečno 515,65 evra),
  • za petega vzdrževanega otroka 7.957,14 evra (mesečno 663,09 evra),
  • za vsakega nadaljnjega vzdrževanega otroka se višina olajšave poveča za 1.769,30 evra(mesečno 147,44 evra) glede na višino olajšave za predhodnega otroka,
  • za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, 8.830 evrov (mesečno 735,83 evra).
 
Dodatne vsebine
 
KNSS NEODVISNOST IN SLjR - KNSS SEDAJ TUDI URADNO NA NOVI LOKACIJI
O KNSS
Obrazec za stik
Piškotki
Zakon o preprečevanju pranja denarja: od novembra vpis dejanskih lastnikov

Novosti
 
03.07.2023
Spoštovani Rudarji!
03.07.2023
Drejčnik Andrej govori - Mile Klopčič
01.09.2022
Krepitev razvoja na zmogljivosti sindikata in kolektivna pogajanja (Mavrovo, Severna Makedonija 1. - 4.9.2022)
15.05.2022
Balkanski vrh - Prihodnost dela v senci krize (Istanbul, Turčija 15. - 19.5.2022)
06.05.2022
V zakulisju - sindikati in oblast v očeh Evelin Vesenjak

Kontaktni podatki
  KNSS - Neodvisnost
Miklošičeva cesta 38
1000 LJUBLJANA

Tel.: +386 1 4391810
Fax.: +386 1 4391815
E-pošta:

Stik z nami >>>

   
     
  © 2008 KNSS - Neodvisnost. Vse pravice pridržane.
Domov  |  O KNSS  |  Včlanitev v sindikat  |  Zakonodaja  |  Kolektivne pogodbe  |  Sindikalne liste in uredbe  |  Piškotki Stran poganja
EASYWEB