Iskanje po spletni strani: 
 

Kolektivne pogodbe

  Domov > Kolektivne pogodbe
 

Poleg zakonov, pomembnih za članstvo sindikata, so za sindikat v družbi, iz kolektivnega vidika, pomembne tudi sledeče kolektivne pogodbe dejavnosti, ki so v veljavi:

1. Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije + razlaga

2. Kolektivna pogodba za gozdarstvo Slovenije + tarifna priloga + tarifna priloga + aneks + anekstarifna priloga + pristop Združenja delodajalcev Slovenije, g.i.z. + razširjena veljavnost + aneks.

3. Kolektivna pogodba premogovništva Slovenije + aneks + aneks + aneksanekssklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti

4. Kolektivna pogodba za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko – predelovalne dejavnosti KPtoupdaneks + razširjena veljavnost + pristop

5. Kolektivna pogodba za lesarstvo + aneks

6. Kolektivna pogodba za papirno in papirno – predelovalno dejavnost prej Kolektivna pogodba celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti + razširjena veljavnost + aneks + aneks + aneks

7. Kolektivna pogodba grafične dejavnosti + aneks

8. Kolektivna pogodba časopisno – informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti + popravekaneks + dogovor + dogovor + razlaga kolektivne pogodbe + tarifna priloga + aneksaneks + aneks + aneks + aneksaneks + aneks + aneksaneks + aneks + aneksaneks + aneks + aneks

9. Kolektivna pogodba za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenijeaneksrazširjena veljavnostaneks + aneks k tarifni prilogi + aneks k tarifni prilogi + aneks k tarifni prilogi

10. Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije + dodatek + dodatek + dodatek + pristop k dodatku

11.  Kolektivna pogodba za dejavnost elektroindustrije Slovenije + dodatek + razlaga kolektivne pogodbe + dodatek + dodatek + dodatek + razširjena veljavnostdodatekdodatekdodatek + dodatek + dodatek + dodatek + dodatek + dodatek + pristop

12. Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih meterialov in livarn Slovenije + dodatek + dodatek

13. Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije + sklep  

14.  Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije + razširjena veljavnost + aneksvišina povračil stroškov + aneks + aneks + razširjena veljavnost

15. Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenijerazširjena veljavnostrazširjena veljavnost + aneks + aneks + aneks + razširjena dejavnost + aneks

16. Kolektivna pogodba za dejavnost železniškega prometa + spremembe in dopolnitve

17. Kolektivna pogodba dejavnosti cestnega gospodarstva + razlaga kolektivne pogodberazlaga kolektivne pogodbe + aneks + razlaga kolektivne pogodbe + odstop gradbenega podjetja Tržič d.o.o. od kolektivne pogodbe + aneks + spremembe in dopolnitve + aneks + razlaga kolektivne pogodbe + aneks + odpoved VOC Celje, d.d. + odpoved Združenja delodajalcev Slovenije – Sekcije za gradbeništvo=

18. Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije + razširjena veljavnost + kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije za leto 2018

19. Kolektivna pogodba za poštne in kurirske dejavnosti + razširjena veljavnost   

20. Kolektivna pogodba dejavnosti bančništva Slovenije + tarifna priloga + spremembe in dopolnitvespremembe in dopolnitve + kolektivna pogodba dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji – stara pogodba, deloma še v uporabi + tarifna priloga + tarifna priloga

21. Kolektivna pogodba za zavarovalstvo Slovenije

22.  Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti

23. Kolektivna pogodba med delavci in družbami drobnega gospodarstva + aneks + sklep

24.  Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo + naknaden pristop OZS + razširjena veljavnostspremembe in dopolnitve + spremembe in dopolnitve

25.  Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v republiki Sloveniji + spremembe in dopolnitve + spremembe in dopolnitve + popravek + spremembe in dopolnitve + spremembe in dopolnitve + spremembe in dopolnitve + spremembe in dopolnitve + ukaz o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI-A in zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI-Apopravek + aneks + aneks + dogovor + razlaga + sklep o odpovedi aneksa + sklep o preklicu odpovedi kolektivne pogodbe za javni sektor in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev ter aneksov k tem pogodbam + aneks + aneks + aneks + aneks + ugotovitveni sklep + popravek aneksapristop + spremembe in dopolnitve + aneks + aneks

26.  Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije + aneks + spremembe in dopolnitve + aneks + aneks + aneks + pristop + aneks + aneks + dogovor + sklep o odpovedi aneksa + sklep o preklicu odpovedi kolektivne pogodbe za javni sektor in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev ter aneksov k tem pogodbam + aneks + razlaga + aneks + razlaga + aneks + razlagaaneks + ugotovitveni sklep +  aneks + pristop + aneks

27.  Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji + spremembe in dopolnitvespremembe in dopolnitve + spremembe in dopolnitve + spremembe in dopolnitve + sprememba in dopolnitev + aneks + dogovor + aneks + spremembe in dopolnitve + sklep o odpovedi aneksasklep o preklicu odpovedi kolektivne pogodbe za javni sektor in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev ter aneksov k tem pogodbamaneksrazlaga + aneksaneksugotovitveni sklep  +  pristopaneks  +  popravek aneksa + aneks

28.  Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji + kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji + kolektivna pogodba za negospodarske dejavnostianeks + priloga k aneksu + aneks + aneks + aneks + aneks + aneks + spremembe in dopolnitveaneks + aneks + popravek + razlaga + razlaga + razlaga + razlaga + aneks + razlagaaneks + aneksaneksaneks + aneks + razlaga aneksaaneks + aneksugotovitveni sklep + pristop k aneksu + razlaga aneksa + aneks + pristop k aneksu + razlaga aneksarazlaga aneksa + pristop k aneksu + naknadni pristop + aneks + aneks

29.  Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost + popravek + dopolnitevspremembe in dopolnitve + spremembe in dopolnitve + spremembe in dopolnitve + popravek + spremembe in dopolnitve + spremembe in dopolnitve + aneks + spremembe in dopolnitve + popravekaneksdogovor + aneks + sklep o odpovedi aneksa + sklep o preklicu odpovedi kolektivne pogodbe za javni sektor in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev ter aneksov k tem pogodbam + aneksaneksaneks + ugotovitveni sklep + aneks + dogovor k aneksu + aneks

30.  Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi + aneks + aneks + anekspristopaneks + dogovor + sklep o odpovedi aneksa + sklep o preklicu odpovedi kolektivne pogodbe za javni sektor in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev ter aneksov k tem pogodbamrazlagarazlagaaneks + aneksrazlage + razlaga + aneksugotovitveni sklep + aneks + razlage + aneks 

31.  Kolektivna pogodba o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence + aneksaneks + aneks

32.  Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti + pristop + spremembe in dopolnitve + sklep o razširjeni dejavnosti + spremembe in dopolnitve

33.  Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremičninami + odpoved + sklep o razširjeni veljavnosti + pristop h kolektivni pogodbi

34.  Kolektivna pogodba za zasebno varovanje + razširjena veljavnost + pristop + pristop

Objavljamo tudi kolektivne pogodbe, ki so bile sklenjene  pred uveljavitvijo Zakona o kolektivnih pogodbah ter bodo v evidenci do prve spremembe oziroma sprejetja nove:

1. Kolektivna pogodba za kemično in gumarsko industrijo Slovenije + razlaga kolektivne pogodbeaneks + razlaga kolektivne pogodbeaneks + razširjena veljavnost + aneksaneksaneksodpoved

2. Kolektivna pogodba za dejavnost prevoza blaga v cestnem prometu Slovenije

3. Kolektivna pogodba o načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopust

4. Kolektivna pogodba o izredni uskladitvi plač za leto 2007 in načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkih za leti 2008 in 2009 KPPl

 

 
Novosti
 
03.07.2023
Spoštovani Rudarji!
03.07.2023
Drejčnik Andrej govori - Mile Klopčič
01.09.2022
Krepitev razvoja na zmogljivosti sindikata in kolektivna pogajanja (Mavrovo, Severna Makedonija 1. - 4.9.2022)
15.05.2022
Balkanski vrh - Prihodnost dela v senci krize (Istanbul, Turčija 15. - 19.5.2022)
06.05.2022
V zakulisju - sindikati in oblast v očeh Evelin Vesenjak

Kontaktni podatki
  KNSS - Neodvisnost
Miklošičeva cesta 38
1000 LJUBLJANA

Tel.: +386 1 4391810
Fax.: +386 1 4391815
E-pošta:

Stik z nami >>>

   
     
  © 2008 KNSS - Neodvisnost. Vse pravice pridržane.
Domov  |  O KNSS  |  Včlanitev v sindikat  |  Zakonodaja  |  Kolektivne pogodbe  |  Sindikalne liste in uredbe  |  Piškotki Stran poganja
EASYWEB