Iskanje po spletni strani: 
 

Kolektivne pogodbe

  Domov > Kolektivne pogodbe
 

Poleg zakonov, pomembnih za članstvo sindikata, so za sindikat v družbi, iz kolektivnega vidika, pomembne tudi sledeče kolektivne pogodbe dejavnosti, ki so v veljavi:

1. Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije + razlaga

2. Kolektivna pogodba za gozdarstvo Slovenije + tarifna priloga + tarifna priloga + aneks + anekstarifna priloga + pristop Združenja delodajalcev Slovenije, g.i.z. + razširjena veljavnost + aneks.

3. Kolektivna pogodba premogovništva Slovenije + aneks + aneks + aneksanekssklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti

4. Kolektivna pogodba za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko – predelovalne dejavnosti KPtoupdaneks + razširjena veljavnost + pristop

5. Kolektivna pogodba za lesarstvo + aneks

6. Kolektivna pogodba za papirno in papirno – predelovalno dejavnost prej Kolektivna pogodba celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti + razširjena veljavnost + aneks + aneks + aneks

7. Kolektivna pogodba grafične dejavnosti + aneks

8. Kolektivna pogodba časopisno – informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti + popravekaneks + dogovor + dogovor + razlaga kolektivne pogodbe + tarifna priloga + aneksaneks + aneks + aneks + aneksaneks + aneks + aneksaneks + aneks + aneksaneks + aneks + aneks

9. Kolektivna pogodba za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenijeaneksrazširjena veljavnostaneks + aneks k tarifni prilogi + aneks k tarifni prilogi + aneks k tarifni prilogi

10. Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije + dodatek + dodatek + dodatek + pristop k dodatku

11.  Kolektivna pogodba za dejavnost elektroindustrije Slovenije + dodatek + razlaga kolektivne pogodbe + dodatek + dodatek + dodatek + razširjena veljavnostdodatekdodatekdodatek + dodatek + dodatek + dodatek + dodatek + dodatek + pristop

12. Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih meterialov in livarn Slovenije + dodatek + dodatek

13. Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije + sklep  

14.  Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije + razširjena veljavnost + aneksvišina povračil stroškov + aneks + aneks + razširjena veljavnost

15. Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenijerazširjena veljavnostrazširjena veljavnost + aneks + aneks + aneks + razširjena dejavnost + aneks

16. Kolektivna pogodba za dejavnost železniškega prometa + spremembe in dopolnitve

17. Kolektivna pogodba dejavnosti cestnega gospodarstva + razlaga kolektivne pogodberazlaga kolektivne pogodbe + aneks + razlaga kolektivne pogodbe + odstop gradbenega podjetja Tržič d.o.o. od kolektivne pogodbe + aneks + spremembe in dopolnitve + aneks + razlaga kolektivne pogodbe + aneks + odpoved VOC Celje, d.d. + odpoved Združenja delodajalcev Slovenije – Sekcije za gradbeništvo=

18. Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije + razširjena veljavnost + kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije za leto 2018

19. Kolektivna pogodba za poštne in kurirske dejavnosti + razširjena veljavnost   

20. Kolektivna pogodba dejavnosti bančništva Slovenije + tarifna priloga + spremembe in dopolnitvespremembe in dopolnitve + kolektivna pogodba dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji – stara pogodba, deloma še v uporabi + tarifna priloga + tarifna priloga

21. Kolektivna pogodba za zavarovalstvo Slovenije

22.  Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti

23. Kolektivna pogodba med delavci in družbami drobnega gospodarstva + aneks + sklep

24.  Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo + naknaden pristop OZS + razširjena veljavnostspremembe in dopolnitve + spremembe in dopolnitve

25.  Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v republiki Sloveniji + spremembe in dopolnitve + spremembe in dopolnitve + popravek + spremembe in dopolnitve + spremembe in dopolnitve + spremembe in dopolnitve + spremembe in dopolnitve + ukaz o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI-A in zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI-Apopravek + aneks + aneks + dogovor + razlaga + sklep o odpovedi aneksa + sklep o preklicu odpovedi kolektivne pogodbe za javni sektor in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev ter aneksov k tem pogodbam + aneks + aneks + aneks + aneks + ugotovitveni sklep + popravek aneksapristop + spremembe in dopolnitve + aneks + aneks

26.  Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije + aneks + spremembe in dopolnitve + aneks + aneks + aneks + pristop + aneks + aneks + dogovor + sklep o odpovedi aneksa + sklep o preklicu odpovedi kolektivne pogodbe za javni sektor in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev ter aneksov k tem pogodbam + aneks + razlaga + aneks + razlaga + aneks + razlagaaneks + ugotovitveni sklep +  aneks + pristop + aneks

27.  Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji + spremembe in dopolnitvespremembe in dopolnitve + spremembe in dopolnitve + spremembe in dopolnitve + sprememba in dopolnitev + aneks + dogovor + aneks + spremembe in dopolnitve + sklep o odpovedi aneksasklep o preklicu odpovedi kolektivne pogodbe za javni sektor in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev ter aneksov k tem pogodbamaneksrazlaga + aneksaneksugotovitveni sklep  +  pristopaneks  +  popravek aneksa + aneks

28.  Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji + kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji + kolektivna pogodba za negospodarske dejavnostianeks + priloga k aneksu + aneks + aneks + aneks + aneks + aneks + spremembe in dopolnitveaneks + aneks + popravek + razlaga + razlaga + razlaga + razlaga + aneks + razlagaaneks + aneksaneksaneks + aneks + razlaga aneksaaneks + aneksugotovitveni sklep + pristop k aneksu + razlaga aneksa + aneks + pristop k aneksu + razlaga aneksarazlaga aneksa + pristop k aneksu + naknadni pristop + aneks + aneks

29.  Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost + popravek + dopolnitevspremembe in dopolnitve + spremembe in dopolnitve + spremembe in dopolnitve + popravek + spremembe in dopolnitve + spremembe in dopolnitve + aneks + spremembe in dopolnitve + popravekaneksdogovor + aneks + sklep o odpovedi aneksa + sklep o preklicu odpovedi kolektivne pogodbe za javni sektor in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev ter aneksov k tem pogodbam + aneksaneksaneks + ugotovitveni sklep + aneks + dogovor k aneksu + aneks

30.  Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi + aneks + aneks + anekspristopaneks + dogovor + sklep o odpovedi aneksa + sklep o preklicu odpovedi kolektivne pogodbe za javni sektor in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev ter aneksov k tem pogodbamrazlagarazlagaaneks + aneksrazlage + razlaga + aneksugotovitveni sklep + aneks + razlage + aneks 

31.  Kolektivna pogodba o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence + aneksaneks + aneks

32.  Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti + pristop + spremembe in dopolnitve + sklep o razširjeni dejavnosti + spremembe in dopolnitve

33.  Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremičninami + odpoved + sklep o razširjeni veljavnosti + pristop h kolektivni pogodbi

34.  Kolektivna pogodba za zasebno varovanje + razširjena veljavnost + pristop + pristop

Objavljamo tudi kolektivne pogodbe, ki so bile sklenjene  pred uveljavitvijo Zakona o kolektivnih pogodbah ter bodo v evidenci do prve spremembe oziroma sprejetja nove:

1. Kolektivna pogodba za kemično in gumarsko industrijo Slovenije + razlaga kolektivne pogodbeaneks + razlaga kolektivne pogodbeaneks + razširjena veljavnost + aneksaneksaneksodpoved

2. Kolektivna pogodba za dejavnost prevoza blaga v cestnem prometu Slovenije

3. Kolektivna pogodba o načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopust

4. Kolektivna pogodba o izredni uskladitvi plač za leto 2007 in načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkih za leti 2008 in 2009 KPPl

 

 
Novosti
 
12.10.2021
KNSS - Neodvisnost podpira predlagano spremembo 85. člena ZDR-1
28.05.2021
Nagovor članstvu, udeležba na protestu, 28.5.2021
28.05.2021
Navodila ob udeležbi, izogibanje incidentom, 28.5.2021
20.05.2021
Oddaja sledi korakov in intervju Reporter
26.04.2021
Čestitamo ob 1. in 2. maju, prazniku dela

Kontaktni podatki
  KNSS - Neodvisnost
Miklošičeva cesta 38
1000 LJUBLJANA

Tel.: +386 1 4391810
Fax.: +386 1 4391815
E-pošta:

Stik z nami >>>

   
     
  © 2008 KNSS - Neodvisnost. Vse pravice pridržane.
Domov  |  O KNSS  |  Včlanitev v sindikat  |  Zakonodaja  |  Kolektivne pogodbe  |  Sindikalne liste in uredbe  |  Piškotki Stran poganja
EASYWEB