Iskanje po spletni strani: 
 

Projekti

  Domov > O KNSS
 

Zrno napredka - Z znanjem do učinkovitega socialnega dialoga

V okviru projekta smo pripravili dve kratki anketi, na osnovi katerih bomo lahko analizirali stanje in vam ponudili ustrezne teme, s katerimi si boste dopolnili vaše znanje. Zato vas prosimo, da pristopite k izpolnjevanju anket, vsaka vzame le 5 do 10 minut, in seveda nanje opozorite tudi svoje kolege.

Prva anketa je na temo delovnega prava, rezultati bodo osnova za pripravo vsebin usposabljanj in izobraževanj za izboljšanje usposobljenosti socialnih partnerjev za učinkovitejše vodenje socialnega dialoga, ki se jih boste lahko udeležili v okviru aktivnosti projekta Zrno napredka – Z znanjem do učinkovitega socialnega dialoga.

Anketa je dostopna tukaj

Druga anketa je pripravljena z namenom priprave analize na področju stanja informiranosti in kompetenc sindikalnih zaupnikov, ki vam bo prav tako vzela le 5-10 minut časa, njeni rezultati pa bodo prav tako osnova za pripravo vsebin usposabljanj in izobraževanj za izboljšanje usposobljenosti socialnih partnerjev.

Anketa je dostopna tukaj

Projekt Zrno napredka - Z znanjem do učinkovitega socialnega dialoga je projekt, ki ga delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11.2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11.2.2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih parterjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

Pri izvajanju politik in pristopov v Sloveniji, povezanih s trgom dela, zagotavljanjem pravne varnosti aktivnega prebivalstva in delovnega okolja lahko zasledimo splošno pomanjkanje mehkih veščin in poznavanja delovno pravne zakonodaje ter posledično slabšo usposobljenost za samostojno pogajanje in učinkovit socialni dialog, tako na strani sindikatov, združenj delodajalcev, kot tudi delodajalcev in delojemalcev samih.

Zato bo osrednji namen projekta Zrno napredka – Z znanjem do učinkovitega socialnega dialoga učinkovito in trajnostno izobraževanje in usposabljanje socialnih partnerjev.

Za namen povečevanja učinka na več ravneh bomo projekt izvajali:
1. Konfederacija novih sindikatov Slovenije - Neodvisnost/nosilec
2. Svet gorenjskih sindikatov/projektni partner
3. Pomurska gospodarska zbornica/projektni partner

V prvi fazi projekt predvideva temeljite analize dejanskega stanja socialnega dialoga in informiranosti ter kompetenc sindikalnih predstavnikov in analize dobrih praks v tujini.

Sledila bodo usposabljanja socialnih partnerjev in sodelujočih na področju delovno pravne zakonodaje, kolektivnega dogovarjanja, mehkih veščin in računalniške pismenosti v obliki delavnic in vzpostavitve e-učilnice za namen dolgotrajne dostopnosti vsebin. Kot predstavniki učinkovitega socialnega dialoga bomo naše izkušnje izmenjevali na konferencah, kongresih in okroglih mizah.

Vzporedno in trajnostno bomo s pomočjo inovativnih digitalnih pristopov obveščali in ozaveščali širšo skupino delodajalcev, zaposlenih, brezposelnih in iskalcev zaposlitve o varstvu in zdravju na delovnem mestu ter delovno pravni zakonodaji.

Dolgoročno bo projekt z novimi sodelujočimi partnerji razširil skupino sindikatov in delodajalcev, ki delujejo na področju soustvarjanja pogojev za izboljšanje delovnih in življenjskih razmer zaposlenih in njihovih družin, na območje Severne primorske regije, Notranjske regije, Šaleško dolino, Pomursko in Gorenjsko regijo ter na panožno področje igralništva ter povečal zaupanje javnosti sindikatom in združenjem delodajalcev.


Razvoj podpore za izboljšanje delovnega okolja v MSP

 Podrobnosti o projektu (PDF datoteka, 169Kb)

Namen projekta "Razvoj modela podpore malim in srednjim delodajalcem pri izboljševanju delovnega okolja ranljivim skupinam delavcev", katerega prijavitelj je Univerzitetni inštitut RS - Soča, kot sodelujoča v projektu pa sta ZDOPS in pa KNSS - Neodvisnost, je razviti in preizkusiti model podpore malim in srednjim delodajalcem pri izboljševanju delovnega okolja ranljivim skupinam delavcev.

Spoštovani,

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, skupaj s partnerjema v projektu, Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije – GIZ in Konfederacija novih sindikatov Slovenije – Neodvisnost, sodeluje v projektu Razvoj modela podpore malim in srednjim delodajalcem pri izboljševanju delovnega okolja ranljivim skupinam delavcev. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Pred vami je vprašalnik, s katerim želimo izvedeti vaša mnenja o delovnem okolju, odnosih s sodelavci in sodelavkami ter vašem počutju na delovnem mestu. Vse več oseb se namreč sooča s problematiko stresa in izgorelosti na delovnem mestu, bolniškimi odsotnostmi, težavami pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja in podobno. Cilj raziskave je, da z vašo pomočjo pripomoremo k prepoznavanju ključnih dejavnikov in posledic stresa in izgorelosti na delovnem mestu ter na podlagi teh ugotovitev oblikujemo priporočila za zmanjševanje stresa pri delu ter pripomoremo k višji stopnji ozaveščenosti o pomenu zdravja in zdravega delovnega okolja med zaposlenimi, delodajalci in oblikovalci politik. Po zaključku raziskave bodo rezultati dostopni javnosti na spletnih straneh Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije - Soča www.ir-rs.si/, Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije www.zdops.si ter Konfederacije novih sindikatov Slovenije Neodvisnost www.knssneodvisnost.si.

Zahvaljujemo se vam za vaše sodelovanje in pomoč.
Konzorcij partnerjev

>>> VPRAŠALNIK


Akademija KNSS

Vsebina v pripravi.

 

 
Dodatne vsebine
 
KNSS NEODVISNOST IN SLjR - KNSS SEDAJ TUDI URADNO NA NOVI LOKACIJI
O KNSS
Obrazec za stik
Piškotki
Vzdrževani družinski člani in olajšave pri dohodnini 2019
Zakon o preprečevanju pranja denarja: od novembra vpis dejanskih lastnikov

Novosti
 
03.07.2023
Spoštovani Rudarji!
03.07.2023
Drejčnik Andrej govori - Mile Klopčič
01.09.2022
Krepitev razvoja na zmogljivosti sindikata in kolektivna pogajanja (Mavrovo, Severna Makedonija 1. - 4.9.2022)
15.05.2022
Balkanski vrh - Prihodnost dela v senci krize (Istanbul, Turčija 15. - 19.5.2022)
06.05.2022
V zakulisju - sindikati in oblast v očeh Evelin Vesenjak

Kontaktni podatki
  KNSS - Neodvisnost
Miklošičeva cesta 38
1000 LJUBLJANA

Tel.: +386 1 4391810
Fax.: +386 1 4391815
E-pošta:

Stik z nami >>>

   
     
  © 2008 KNSS - Neodvisnost. Vse pravice pridržane.
Domov  |  O KNSS  |  Včlanitev v sindikat  |  Zakonodaja  |  Kolektivne pogodbe  |  Sindikalne liste in uredbe  |  Piškotki Stran poganja
EASYWEB