Iskanje po spletni strani: 
KNSS - Neodvisnost
     
 

KNSS - Neodvisnost

 
 

Članstvo v sindikatu omogoča zavarovanje pravic s področja delovno - pravne zakonodaje.

Kot član sindikata ste upravičeni do strokovnega svetovanja in pravne pomoči, ki vključuje tudi zastopanje odvetnika zoper delodajalca v vseh postopkih in tudi na sodišču. Pravna pomoč se financira iz članarin.

Preprosto povedano si s članstvom v sindikatu zavarujete že pridobljene pravice, hkrati pa imate tudi možnost sodelovanja pri pridobivanju novih pravic delavcev na področju delovno - pravne zakonodaje.

 
 
 

SEKTOR DRŽAVA:

Vlada Republike Slovenije se zaveda resnosti dogajanja v mednarodnem prostoru in vpliva na razmere v domačem okolju, zato v sodelovanju s ključnimi deležniki pripravlja celoviti paket omilitvenih in ciljno usmerjenih ukrepov na področju energetske in prehranske draginje.Vse podrobnosti o ukrepih in podlagah si lahko ogledate na sledečem linku: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/ukrepi-za-omilitev-draginje/

Zaživel je vladni projekt SPLETNI PRIMERJALNIK CEN ŽIVIL. S primerjalnikom cen pridobivamo orodje, ki na enostaven način združuje informacije o tem, kakšne so ponudbe in cene izdelkov pri določenih trgovcih na določen dan popisa v Sloveniji in sosednjih državah.Spletni primerjalnik cen živil najdete na sledečem linku: https://www.nasasuperhrana.si/primerjava-cen/ , kjer se lahko odločite tudi za obveščanje o novih objavah.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je sprejelo Program za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Republiki Sloveniji v obdobju 2021–2027. Ukrep prispeva k odpravljanju najhujših oblik revščine z zagotavljanjem nefinančne pomoči materialno in socialno najbolj ogroženim osebam, in sicer v obliki paketov s hrano, ki jih razdeljujejo izbrane humanitarne organizacije ter z izvajanjem različnih spremljevalnih ukrepov, ki spodbujajo socialno vključevanje najbolj ranljivih. Več o programu ter o ciljnih skupinah si lahko preberete na sledečem linku: https://www.gov.si/novice/2022-09-29-evropska-sredstva-za-pomoc-najranljivejsim/

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je DZ poslalo predlog za sprejem ukrepa, ki bo v času draginje v pomoč družinam, upravičenim do otroškega dodatka: v novembru in decembru 2022 ter januarju 2023 bodo le-te avtomatično prejele draginjski dodatek za vsakega otroka, ti. DRAGINJSKI OTROŠKI DODATEK, ki ga je DZ sprejel, podrobnosti pa si lahko preberete na sledečem linkuhttps://www.gov.si/novice/2022-09-26-draginjski-otroski-dodatek/

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je imenovalo novo vodstvo Inšpektorata RS za delo, več o tem si lahko preberete na sledečem linku: https://www.gov.si/novice/2022-09-19-novo-vodstvo-inspektorata-rs-za-delo/

V MESEČNIH POROČILIH O SOCIALNIH TRANSFERJIH si lahko preberete vse o pravicah iz javnih sredstev in socialnovarstvenih programi, kjer imate na enem mestu vse potrebne informacije o:

- Centrih za socialno delo

- Denarni socialni pomoči

- Varstvenem dodatku

- Subvencijami najemnin

- Kritju zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenih storitev za socialno ogrožene

- O otroškem dodatku

- Državnih štipendijah

- Znižanem plačilu vrtca

- Subvencijah prehrane za učence in dijake

- Socialnovarstvenih programih

Od 1.9.2022 je prijava nezgod in poškodb pri delu možna le še na portalu SPOT, na sledečem linku si lahko preberete več o tem

SPREMEMBE, POMEMBNE ZA DELAVCE IN JAVNE USLUŽBENCE

Sprejeta je sprememba Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, katero najdete na sledečem linku, skladno s katero od 1. 7. 2022 dalje neobdavčeno povračilo stroškov prevoza na delo in z dela znaša 0,21 EUR/km (prej 0,18 EUR/km), povračilo stroškov prevoza na službeni poti z lastnim vozilom pa znaša 0,43 EUR/km (prej 0,37 EUR/km).

30.8.2022 je bila sprejeta še ena sprememba Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, katero najdete na sledečem linku: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-2722/uredba-o-spremembah-uredbe-o-davcni-obravnavi-povracil-stroskov-in-drugih-dohodkov-iz-delovnega-razmerja, skladno s katero je od 31.8.2022 dalje neobdavčeno povračilo stroška prehrane na delu znaša 7,96 EUR/8 ur (prej 6,12 EUR/8 ur), za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah pa dodatnih 0,99 EUR/uro (prej 0,76 EUR/uro).

Novosti
03.07.2023
Spoštovani Rudarji!
Ob Vašem prazniku naj se Vam zahvalim za Vaš vsakodnevni trud in tveganje ter Vam zaželim SREČNO! Evelin Vesenjak Predsednica KNSS - Neodvisnost

03.07.2023
Drejčnik Andrej govori - Mile Klopčič
Vstal je Drejčnik Andrej in je znova zamahnil, s krampom je skalo na dvoje preklal, se sklonil globoko nad njo in dejal: Zdaj kopljem spet tebe, ti premog domače zemlje, ti črni kamen, povsod na vsem svetu enak! Z vsakim opornikom, ki ga postavim, se za spoznanje hrbet ukrivi, z vsakim odkopom, ki ga izpraznim, stara se mržnja mi v prsih krepi, z  vsakim dnem, ki ga v tmi pregaram, bliže je čas, ki bo dober in nov, da ne bom z mržnjo te kopal in klel, da bom z nasmehom šel skoz rov, da bom vesel svoje žuljave, težke roke, da boš res premog...

01.09.2022
Krepitev razvoja na zmogljivosti sindikata in kolektivna pogajanja (Mavrovo, Severna Makedonija 1. - 4.9.2022)
V okviru mednarodnega sodelovanja je bila KNSS - Neodvisnost povabljena na sodelovanje v seminarju, v organizaciji Friedrich-Ebert-Stiftung , ki so ga pripravili prijateljski sindikati iz Severne Makedonije , na katerem smo obravnavali pomembne teme, kot so mobing, spolno nadlegovanje pri delu, pomembnost socialnega dialoga in krepitev pogajalskih veščin . KNSS - Neodvisnost je kolegom predstavila tematike v smislu ureditve po predpisih RS in EU in nekaj dobrih praks na tem področju. Nekaj utrinkov si lahko ogledate na fotografijah .

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (URADNI LIST 049/2020)
Kontaktni podatki
KNSS - Neodvisnost
Miklošičeva cesta 38
1000 LJUBLJANA

Tel.: +386 1 4391810
Fax.: +386 1 4391815
E-pošta:

Stik z nami >>>


Konfederacija z 12.12.2017 začela z novim projektom ZRNONAPREDKA:

- O projektu in partnerjih
- Gradiva
- Novice in dogodki


   
     
  © 2008 KNSS - Neodvisnost. Vse pravice pridržane.
Domov  |  O KNSS  |  Včlanitev v sindikat  |  Zakonodaja  |  Kolektivne pogodbe  |  Sindikalne liste in uredbe  |  Piškotki Stran poganja
EASYWEB