Iskanje po spletni strani: 
 

Zrno napredka - Novice in dogodki

  Domov > Zrno napredka
 

Usposabljanje "Komunikacijske sposobnosti v pogajanjih" 

Svet gorenjskih sindikatov je v četrtek, 19. aprila 2018 v hotelu Marinšek v Naklem, izvedel usposabljanje "Komunikacijske sposobnosti v pogajanjih". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo spoznali, od česa je odvisno uspešno sporazumevanje v pogajalskih procesih in se seznanili kako poteka sporazumevanje v skupini ter na kakšen način se vodijo sestanki.


Usposabljanje "Sodelovanje delavcev pri upravljanju I"

KNSS – Neodvisnost jev torek, 19. junija 2018 na Miklošičevi cesti 38 v Ljubljani izvedla usposabljanje "Sodelovanje delavcev pri upravljanju". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno zaposlenim pri nosilcu projekta ter obema projektnima partnerjema, predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo spoznali, kako koristno je sodelovanje delavcev pri upravljanju tako za podjetje, za delavce in tudi za sindikate.


Usposabljanje "Z znanjem retorike sem boljši pogajalec"

Svet gorenjskih sindikatov jev sredo, 20. junija 2018 na Slovenskem trgu 3 v Kranju izvedel usposabljanje "Z znanjem retorike sem boljši pogajalec". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo spoznali, kako pomembno je znanje in poznavanje retorike za izvedbo boljših pogajanj.


Usposabljanje "Digitalna pismenost I"

KNSS – Neodvisnost jev torek, 3. julija 2018 na Miklošičevi cesti 38 v Ljubljani, izvedla usposabljanje "Digitalna pismenost". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno zaposlenim pri nosilcu projekta ter obema projektnima partnerjema, predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo  spoznali, kako koristno je poznati vse, kar zmorejo orodja v računalniških programih ter se poučili tudi o več kot potrebni varnosti ob delu z računalniki.


Usposabljanje "Digitalna pismenost II"

KNSS – Neodvisnost je v ponedeljek, 10. septembra 2018 na Miklošičevi cesti 38 v Ljubljani, izvedla usposabljanje "Digitalna pismenost". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno zaposlenim pri nosilcu projekta ter obema projektnima partnerjema, predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo nadaljevali z nadgradnjo poznavanja programa Word in začeli spoznavati program Excel ter njegova orodja.


Usposabljanje "Z dobrim javnim nastopom do uspehov v pogajanjih"

Svet gorenjskih sindikatov je v sredo, 12. septembra 2018 na Slovenskem trgu 3 v Kranju izvedel usposabljanje "Z dobrim javnim nastopom do uspehov v pogajanjih". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo spoznali prvine javnega  nastopanja, veščine dobrega govornika, verbalno in neverbalno komunikacijo, kako odpraviti strah pred javnim nastopanjem oziroma, kako tremo obrniti sebi v prid.


Usposabljanje "Zdravje in varnost pri delu"

Pomurska gospodarska zbornica je v torek, 18. septembra 2018 na Lendavski ulici 5 v Murski Soboti izvedla usposabljanje "Zdravje in varnost pri delu". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo spoznali, kako pomembno je poznavanje vplivov na zdravje, kaj sploh smatramo kot zdravje oziroma, kaj se realno šteje v zdravje ter kako pomembna je varnost pri delu.


Usposabljanje "Delovno pravna zakonodaja z vidika sindikata"

Svet gorenjskih sindikatov je v četrtek, 27. septembra 2018 v Hotelu Marinšek, Glavna cesta 2 v Naklem izvedel usposabljanje "Delovno pravna zakonodaja z vidika sindikata". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo spoznali pravne podlage delovno pravne zakonodaje, oblike delovnih razmerij, pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev ter prenehanje delovnega razmerja in pravno varstvo delavca.


Usposabljanje "Digitalna pismenost III"

KNSS – Neodvisnost je v ponedeljek, 1. oktobra 2018 na Miklošičevi cesti 38 v Ljubljani, izvedla še eno usposabljanje na temo "Digitalna pismenost". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno zaposlenim pri nosilcu projekta ter obema projektnima partnerjema, predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo nadaljevali z nadgradnjo poznavanja programa Word in začeli spoznavati program Excel ter njegova orodja.


Usposabljanje "Digitalna pismenost III"

KNSS – Neodvisnost je v ponedeljek, 1. oktobra 2018 na Miklošičevi cesti 38 v Ljubljani, izvedla še eno usposabljanje na temo "Digitalna pismenost". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno zaposlenim pri nosilcu projekta ter obema projektnima partnerjema, predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo nadaljevali z nadgradnjo poznavanja programa Word in začeli spoznavati program Excel ter njegova orodja.


Usposabljanje "Zdravje in varnost pri delu II"

Pomurska gospodarska zbornica je v četrtek, 11. oktobra 2018 na Lendavski ulici 5 v Murski Soboti izvedla usposabljanje "Zdravje in varnost pri delu II". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo spoznali, kako pomembno je spremljati stanje vsakega posameznika in s pravilno prehrano, zadostnim gibanjem in preventivnimi ukrepi ohraniti svoje zdravje.


Usposabljanje "Zdravje in varnost pri delu III"

Pomurska gospodarska zbornica je v četrtek, 18. oktobra 2018 na Lendavski ulici 5 v Murski Soboti izvedla usposabljanje "Zdravje in varnost pri delu II". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo spoznali, kako pomembno je poznavanje hrane, katero uživamo, kje dobimo ustrezne podatke, kako si jo pravilno pripravimo in kako reguliramo vnose različnih živil v naše telo ter se s tem izognemo boleznim modernega časa.


Usposabljanje "Sodelovanje delavcev pri upravljanju II/2018"

KNSS – Neodvisnost je v torek, 23. oktobra 2018 na Miklošičevi cesti 38 v Ljubljani izvedla usposabljanje "Sodelovanje delavcev pri upravljanju". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno zaposlenim pri nosilcu projekta ter obema projektnima partnerjema, predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo se dodobra seznanili z določbami Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju - ZSDU.


Usposabljanje "Sodelovanje delavcev pri upravljanju I/2019"

Svet gorenjskih sindikatov je v torek, 16. aprila 2019 v hotelu Marinšek v Naklem, izvedel usposabljanje "Sodelovanje delavcev pri upravljanju". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo spoznali razlike in podobnosti med sindikatom in svetom delavcev ter njuni vlogi v podjetju.


Usposabljanje "Varnost in zdravje pri delu I/2019"

KNSS – Neodvisnost je v ponedeljek, 13. maja 2019 na Miklošičevi cesti 38 v Ljubljani izvedla usposabljanje "Varnost in zdravje pri delu I". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno zaposlenim pri nosilcu projekta ter obema projektnima partnerjema, predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo spoznali škodljivost kajenja, alkohola, drugih opiatov in premalo gibanja na naše zdravje.


Usposabljanje "Delovno pravna zakonodaja I/2019"

Pomurska gospodarska zbornica je v četrtek, 6. junija 2019 na Lendavski ulici 5 v Murski Soboti izvedla usposabljanje "Delovno pravna zakonodaja I". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo spoznali aktualno problematiko urejanja delovnega časa.


Usposabljanje "Delovno pravna zakonodaja II/2019"

Pomurska gospodarska zbornica je v sredo, 12. junija 2019 na Lendavski ulici 5 v Murski Soboti izvedla usposabljanje "Delovno pravna zakonodaja II". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo spoznali pravice in obveznosti delavcev v atipičnih oblikah dela ter drugo novejšo sodno prakso s tega področja.


Usposabljanje "Varnost in zdravje pri delu II/2019"

KNSS – Neodvisnost je v sredo, 19. junija 2019 na Miklošičevi cesti 38 v Ljubljani izvedla usposabljanje "Varnost in zdravje pri delu II". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno zaposlenim pri nosilcu projekta ter obema projektnima partnerjema, predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo spoznali pomen gibanja in zdrave prehrane na naše zdravje.


Usposabljanje "Varnost in zdravje pri delu III/2019"

KNSS – Neodvisnost je v ponedeljek, 16. septembra 2019 na Miklošičevi cesti 38 v Ljubljani izvedla usposabljanje "Varnost in zdravje pri delu iII". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno zaposlenim pri nosilcu projekta ter obema projektnima partnerjema, predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo spoznali nordijsko hojo in njen dober vpliv na zdravje, kondicijo ter odpravljanje stresa.


Usposabljanje "Varnost in zdravje pri delu IV/2019"

KNSS – Neodvisnost je v četrtek, 19. septembra 2019 na Miklošičevi cesti 38 v Ljubljani izvedla usposabljanje "Varnost in zdravje pri delu IV". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno zaposlenim pri nosilcu projekta ter obema projektnima partnerjema, predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo spoznali, kako pomembno je duševno zdravje, kako nanj vpliva stres vsakdanjega življenja in službenih obveznosti, seznanili pa smo se tudi z določenimi dobrimi praksami ohranjanja psihičnega in fizičnega zdravja.


Usposabljanje "Digitalna pismenost I/2019"

Svet gorenjskih sindikatov je v ponedeljek, 23. septembra 2019 na sedežu, Slovenski trg 3 v Kranju, izvedel usposabljanje "Digitalna pismenost I". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo spoznali, kako pravilno urediti tabele članstva, kako shranjevati podatke, zaščitene z uredbo GDPR in kako preprečevati njihovo morebitno zlorabo ali napačno distribucijo.


Usposabljanje "Mehke veščine v pogajanjih in komunikaciji I/2019"

Pomurska gospodarska zbornica je v petek, 11. oktobra 2019 na sedežu projektnega partnerja Svet Gorenjskih sindikatov, Slovenski trg 3 v Kranju izvedla usposabljanje "Mehke veščine v pogajanjih in komunikaciji I". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo spoznali učinkovito reševanje konfliktov in ugovorov v pogajanjih.


Usposabljanje "Mehke veščine v pogajanjih in komunikaciji II/2019"

Pomurska gospodarska zbornica je v sredo, 16. oktobra 2019 na Lendavski ulici 5 v Murski Soboti izvedla usposabljanje "Mehke veščine v pogajanjih in komunikaciji II". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo spoznali, kako se soočamo s tremo pri javnem nastopanju.

 
Dodatne vsebine
 
Gradiva
O projektu in partnerjih

Novosti
 
10.04.2020
Nagovor predsednice
10.04.2020
INFORMACIJE IN NAVODILA GLEDE EPIDEMIJE COVID-19
22.01.2020
DELAVCI, ZAPOSLENI PRI AGENCIJAH IMAJO POPOLNOMA ENAKE PRAVICE, KOT VSI OSTALI DELAVCI – PAZITE SE NAMERNEGA ZAVAJANJA, KI SE GA POSLUŽUJEJO AGENCIJE!
22.01.2020
ZAKON O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU V TRETJEM BRANJU
10.01.2020
SPREMEMBA MINIMALNE PLAČE

Kontaktni podatki
  Sindikat Ljubljanske regije
KNSS - Neodvisnost

Miklošičeva cesta 38
1000 LJUBLJANA

Tel.: +386 1 4391810
Fax.: +386 1 4391815
E-pošta:

Stik z nami >>>

   
     
  © 2008 KNSS SINDIKAT Ljubljanska regija. Vse pravice pridržane.
Domov  |  O KNSS  |  Včlanitev v sindikat  |  Zakonodaja  |  Kolektivne pogodbe  |  Sindikalne liste in uredbe  |  Piškotki Stran poganja
EASYWEB