Iskanje po spletni strani: 
 

Zrno napredka - Novice in dogodki

  Domov > Zrno napredka
 

Usposabljanje "Komunikacijske sposobnosti v pogajanjih" 

Svet gorenjskih sindikatov je v četrtek, 19. aprila 2018 v hotelu Marinšek v Naklem, izvedel usposabljanje "Komunikacijske sposobnosti v pogajanjih". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo spoznali, od česa je odvisno uspešno sporazumevanje v pogajalskih procesih in se seznanili kako poteka sporazumevanje v skupini ter na kakšen način se vodijo sestanki.


Usposabljanje "Sodelovanje delavcev pri upravljanju I"

KNSS – Neodvisnost jev torek, 19. junija 2018 na Miklošičevi cesti 38 v Ljubljani izvedla usposabljanje "Sodelovanje delavcev pri upravljanju". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno zaposlenim pri nosilcu projekta ter obema projektnima partnerjema, predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo spoznali, kako koristno je sodelovanje delavcev pri upravljanju tako za podjetje, za delavce in tudi za sindikate.


Usposabljanje "Z znanjem retorike sem boljši pogajalec"

Svet gorenjskih sindikatov jev sredo, 20. junija 2018 na Slovenskem trgu 3 v Kranju izvedel usposabljanje "Z znanjem retorike sem boljši pogajalec". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo spoznali, kako pomembno je znanje in poznavanje retorike za izvedbo boljših pogajanj.


Usposabljanje "Digitalna pismenost I"

KNSS – Neodvisnost jev torek, 3. julija 2018 na Miklošičevi cesti 38 v Ljubljani, izvedla usposabljanje "Digitalna pismenost". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno zaposlenim pri nosilcu projekta ter obema projektnima partnerjema, predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo  spoznali, kako koristno je poznati vse, kar zmorejo orodja v računalniških programih ter se poučili tudi o več kot potrebni varnosti ob delu z računalniki.


Usposabljanje "Digitalna pismenost II"

KNSS – Neodvisnost je v ponedeljek, 10. septembra 2018 na Miklošičevi cesti 38 v Ljubljani, izvedla usposabljanje "Digitalna pismenost". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno zaposlenim pri nosilcu projekta ter obema projektnima partnerjema, predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo nadaljevali z nadgradnjo poznavanja programa Word in začeli spoznavati program Excel ter njegova orodja.


Usposabljanje "Z dobrim javnim nastopom do uspehov v pogajanjih"

Svet gorenjskih sindikatov je v sredo, 12. septembra 2018 na Slovenskem trgu 3 v Kranju izvedel usposabljanje "Z dobrim javnim nastopom do uspehov v pogajanjih". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo spoznali prvine javnega  nastopanja, veščine dobrega govornika, verbalno in neverbalno komunikacijo, kako odpraviti strah pred javnim nastopanjem oziroma, kako tremo obrniti sebi v prid.


Usposabljanje "Zdravje in varnost pri delu"

Pomurska gospodarska zbornica je v torek, 18. septembra 2018 na Lendavski ulici 5 v Murski Soboti izvedla usposabljanje "Zdravje in varnost pri delu". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo spoznali, kako pomembno je poznavanje vplivov na zdravje, kaj sploh smatramo kot zdravje oziroma, kaj se realno šteje v zdravje ter kako pomembna je varnost pri delu.


Usposabljanje "Delovno pravna zakonodaja z vidika sindikata"

Svet gorenjskih sindikatov je v četrtek, 27. septembra 2018 v Hotelu Marinšek, Glavna cesta 2 v Naklem izvedel usposabljanje "Delovno pravna zakonodaja z vidika sindikata". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo spoznali pravne podlage delovno pravne zakonodaje, oblike delovnih razmerij, pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev ter prenehanje delovnega razmerja in pravno varstvo delavca.


Usposabljanje "Digitalna pismenost III"

KNSS – Neodvisnost je v ponedeljek, 1. oktobra 2018 na Miklošičevi cesti 38 v Ljubljani, izvedla še eno usposabljanje na temo "Digitalna pismenost". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno zaposlenim pri nosilcu projekta ter obema projektnima partnerjema, predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo nadaljevali z nadgradnjo poznavanja programa Word in začeli spoznavati program Excel ter njegova orodja.


Usposabljanje "Digitalna pismenost III"

KNSS – Neodvisnost je v ponedeljek, 1. oktobra 2018 na Miklošičevi cesti 38 v Ljubljani, izvedla še eno usposabljanje na temo "Digitalna pismenost". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno zaposlenim pri nosilcu projekta ter obema projektnima partnerjema, predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo nadaljevali z nadgradnjo poznavanja programa Word in začeli spoznavati program Excel ter njegova orodja.


Usposabljanje "Zdravje in varnost pri delu II"

Pomurska gospodarska zbornica je v četrtek, 11. oktobra 2018 na Lendavski ulici 5 v Murski Soboti izvedla usposabljanje "Zdravje in varnost pri delu II". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo spoznali, kako pomembno je spremljati stanje vsakega posameznika in s pravilno prehrano, zadostnim gibanjem in preventivnimi ukrepi ohraniti svoje zdravje.


Usposabljanje "Zdravje in varnost pri delu III"

Pomurska gospodarska zbornica je v četrtek, 18. oktobra 2018 na Lendavski ulici 5 v Murski Soboti izvedla usposabljanje "Zdravje in varnost pri delu II". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo spoznali, kako pomembno je poznavanje hrane, katero uživamo, kje dobimo ustrezne podatke, kako si jo pravilno pripravimo in kako reguliramo vnose različnih živil v naše telo ter se s tem izognemo boleznim modernega časa.


Usposabljanje "Sodelovanje delavcev pri upravljanju II/2018"

KNSS – Neodvisnost je v torek, 23. oktobra 2018 na Miklošičevi cesti 38 v Ljubljani izvedla usposabljanje "Sodelovanje delavcev pri upravljanju". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno zaposlenim pri nosilcu projekta ter obema projektnima partnerjema, predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo se dodobra seznanili z določbami Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju - ZSDU.


Usposabljanje "Sodelovanje delavcev pri upravljanju I/2019"

Svet gorenjskih sindikatov je v torek, 16. aprila 2019 v hotelu Marinšek v Naklem, izvedel usposabljanje "Sodelovanje delavcev pri upravljanju". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo spoznali razlike in podobnosti med sindikatom in svetom delavcev ter njuni vlogi v podjetju.


Usposabljanje "Varnost in zdravje pri delu I/2019"

KNSS – Neodvisnost je v ponedeljek, 13. maja 2019 na Miklošičevi cesti 38 v Ljubljani izvedla usposabljanje "Varnost in zdravje pri delu I". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno zaposlenim pri nosilcu projekta ter obema projektnima partnerjema, predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo spoznali škodljivost kajenja, alkohola, drugih opiatov in premalo gibanja na naše zdravje.


Usposabljanje "Delovno pravna zakonodaja I/2019"

Pomurska gospodarska zbornica je v četrtek, 6. junija 2019 na Lendavski ulici 5 v Murski Soboti izvedla usposabljanje "Delovno pravna zakonodaja I". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo spoznali aktualno problematiko urejanja delovnega časa.


Usposabljanje "Delovno pravna zakonodaja II/2019"

Pomurska gospodarska zbornica je v sredo, 12. junija 2019 na Lendavski ulici 5 v Murski Soboti izvedla usposabljanje "Delovno pravna zakonodaja II". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo spoznali pravice in obveznosti delavcev v atipičnih oblikah dela ter drugo novejšo sodno prakso s tega področja.


Usposabljanje "Varnost in zdravje pri delu II/2019"

KNSS – Neodvisnost je v sredo, 19. junija 2019 na Miklošičevi cesti 38 v Ljubljani izvedla usposabljanje "Varnost in zdravje pri delu II". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno zaposlenim pri nosilcu projekta ter obema projektnima partnerjema, predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo spoznali pomen gibanja in zdrave prehrane na naše zdravje.


Usposabljanje "Varnost in zdravje pri delu III/2019"

KNSS – Neodvisnost je v ponedeljek, 16. septembra 2019 na Miklošičevi cesti 38 v Ljubljani izvedla usposabljanje "Varnost in zdravje pri delu iII". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno zaposlenim pri nosilcu projekta ter obema projektnima partnerjema, predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo spoznali nordijsko hojo in njen dober vpliv na zdravje, kondicijo ter odpravljanje stresa.


Usposabljanje "Varnost in zdravje pri delu IV/2019"

KNSS – Neodvisnost je v četrtek, 19. septembra 2019 na Miklošičevi cesti 38 v Ljubljani izvedla usposabljanje "Varnost in zdravje pri delu IV". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno zaposlenim pri nosilcu projekta ter obema projektnima partnerjema, predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo spoznali, kako pomembno je duševno zdravje, kako nanj vpliva stres vsakdanjega življenja in službenih obveznosti, seznanili pa smo se tudi z določenimi dobrimi praksami ohranjanja psihičnega in fizičnega zdravja.


Usposabljanje "Digitalna pismenost I/2019"

Svet gorenjskih sindikatov je v ponedeljek, 23. septembra 2019 na sedežu, Slovenski trg 3 v Kranju, izvedel usposabljanje "Digitalna pismenost I". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo spoznali, kako pravilno urediti tabele članstva, kako shranjevati podatke, zaščitene z uredbo GDPR in kako preprečevati njihovo morebitno zlorabo ali napačno distribucijo.


Usposabljanje "Mehke veščine v pogajanjih in komunikaciji I/2019"

Pomurska gospodarska zbornica je v petek, 11. oktobra 2019 na sedežu projektnega partnerja Svet Gorenjskih sindikatov, Slovenski trg 3 v Kranju izvedla usposabljanje "Mehke veščine v pogajanjih in komunikaciji I". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo spoznali učinkovito reševanje konfliktov in ugovorov v pogajanjih.


Usposabljanje "Mehke veščine v pogajanjih in komunikaciji II/2019"

Pomurska gospodarska zbornica je v sredo, 16. oktobra 2019 na Lendavski ulici 5 v Murski Soboti izvedla usposabljanje "Mehke veščine v pogajanjih in komunikaciji II". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo spoznali, kako se soočamo s tremo pri javnem nastopanju.


Usposabljanje "Digitalna pismenost" 

Pomurska gospodarska zbornica je v sredo, 16. junija 2020 preko aplikacije Zoom izvedla Webinar oziroma usposabljanje "Digitalna pismenost - osnove spletne aplikacije Zoom". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo praktično spoznnavali aplikacijo in način izvedbe sestanka ali kakšnega drugega srečanja s pomočjo videokonference.


Usposabljanje "Digitalna pismenost" 

Pomurska gospodarska zbornica je v četrtek, 17. junija 2020 preko aplikacije Zoom izvedla še en Webinar oziroma usposabljanje na temo "Digitalna pismenost - napredne funkcije aplikacije Zoom". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo  spoznnavali funkcije aplikacije, s pomočjo katerih lahko med udeležence delimo gradiva, fotografije, predstavitve in drugo gradivo, se med seboj pogovarjamo tudi s pomočjo hitrih sporočil ter druga orodja in možnosti, katere aplikacija ponuja.


Usposabljanje "Varnost in zdravje pri delu"

Svet gorenjskih sindikatov je v sredo, 1. julija 2020 na piknik prostoru Gmajna Voklo pri Šenčurju, izvedel usposabljanje "Varnost in zdravje pri delu - za boljše zdravje zaposlenih po epidemiji COVID-19". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo spoznali proces prve pomoči pri izbranih primerih poškodb in nujnih stanjih.


Usposabljanje "Varnost in zdravje pri delu"

Svet gorenjskih sindikatov je v četrtek, 2. julija 2020 v dopoldanskem času na piknik prostoru Gmajna Voklo pri Šenčurju, izvedel usposabljanje "Varnost in zdravje pri delu - Promocija telesne aktivnosti na delovnem mestu". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo praktično izvajali nordijsko hojo.


Usposabljanje "Varnost in zdravje pri delu"

Svet gorenjskih sindikatov je v četrtek, 2. julija 2020 v popoldanskem času na piknik prostoru Gmajna Voklo pri Šenčurju, izvedel še eno uspoosabljanje iz sklopa "Varnost in zdravje pri delu - Promocija zdrave prehrane  na delovnem mestu". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo izvajali praktične priprave zdravih obrokov, katere so udeleženci nato tudi poskusili.


Usposabljanje "Mehke veščine in komunikacije"

KNSS Neodvisnost je v četrtek, 1. oktobra 2020 v dopoldanskem času v Hotelu Špik, Gozd Martuljek, izvedel usposabljanje  "Mehke veščine in komunikacije - Sodobni izzivi komuniciranja". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo se seznanili z zgodovino komuniciranja, od začetkov pa vse do današnjih možnosti preko digitalnih orodij ter izzive, ki prihajajo z novimi možnostmi.


Usposabljanje "Delovno pravna zakonodaja"

KNSS Neodvisnost je v četrtek, 1. oktobra 2020 v popoldanskem času v Hotelu Špik, Gozd Martuljek, izvedel usposabljanje  "Delovno pravkonodaja - Varstvo osebnih podatkov v delovnem razmerju za sindikalne zaupnike". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo se seznanili z omejitvemi pri uporabi in distribuciji osebnih podatkov ter hkrati preleteli tudi možnosti zlorabe ob vse večji uporabi digitalne tehnologije


.Usposabljanje "Delovno pravna zakonodaja"

KNSS Neodvisnost je v petek, 2. oktobra 2020 v dopoldanskem času v Hotelu Špik, Gozd Martuljek, izvedel še eno usposabljanje  na temo "Delovno pravkonodaja - Delo na domu". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo se seznanili s prednostmi in tudi slabostmi dela na domu, delno zakonsko urejenostjo, manjkajočimi določbami in možnostmi zlorabe zaradi nepopolne zakonodaje na področj.


Usposabljanje "Mehke veščine in komunikacije"

KNSS Neodvisnost je v petek, 2. oktobra 2020 v popoldanskem času v Hotelu Špik, Gozd Martuljek, izvedel še eno usposabljanje na temo "Mehke veščine in komunikacije - Komuniciranje v kriznih časih". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo se seznanili z načini komunikacije v kriznih časih, s pomembnostjo samega načina komuniciranja, uporabo mimike, tona glasu in ostalih možnosti vzpostavljanja komunikacijskega razmerja med sogovornikoma ali sogovorniki.


Usposabljanje "Sodelovanje delavcev pri upravljanju"

Pomurska gospodarska zbornica je v ponedeljek, 19. oktobra 2020 v prostorih PGZ na Lendavski ulici v Murski Soboti, izvedel usposabljanje "Sodelovanja delavcev pri upravljanju - razmislek o "sobivanju" sindikata in sveta delavcev". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo se seznanili s prednostmi sodelovanja med sindikatom in svetom delavcev v podjetju in možnostmi medsebojnega obveščanja ali tudi izvajanja skupnih aktivnosti.


Usposabljanje "Varnost in zdravje pri delu"

Pomurska gospodarska zbornica je v četrtek, 6. maja 2021 preko aplikacije Ms Teams izvedla Webinar oziroma usposabljanje "Varnost in zdravje pri delu". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo praktično spoznnavali previdnost gibanja v naravi in prvo pomoč v primeru kakšne nezgode ter pomembnost zdrave prehrane tako na delovnem mestu, kot tudi v zasebnem življenju.


Usposabljanje "Delovno pravna zakonodaja"

Svet Gorenjskih sindikatov je v sredo, 9. junija 2021 na piknik prostoru Gmajna v Voklem pri Šenčurju izvedla usposabljanje na temo "Varstvo pravic delavcev v času epidemije in aktualni izzivi za sindikate". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo  spoznnavali novosti pri delu na domu, dolžnosti delavca in delodajalca, pomembnost zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na domu predvsem pa pomembnost odklopa delavca v času počitka.


Usposabljanje "Varnost in zdravje pri delu"

KNSS Neodvisnost je v ponedeljek, 21. junija 2021 preko aplikacije Ms Teams izvedla Webinar oziroma usposabljanje "Varnost in zdravje pri delu - pojav tehnostresa in njegovo odpravljanje". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo spoznali tehnostres in tudi veščine, kako ga odpravljati, zmenjševati ali obvladovati.


Usposabljanje "Mehke veščine in komunikacije"

KNSS Neodvisnost je v četrtek, 1. julija 2021   preko aplikacije Ms Teams izvedla Webinar oziroma usposabljanje  "Mehke veščine in komunikacije - Preko dobre komunikacije do učinkovitega socialnega dialoga". Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice smo spoznali vse načine, kako z dobro medsebojno komunikacijo učinkoviteje dosežemo konsenz za določene odločitve, spremembe ali izboljšave.

 
Dodatne vsebine
 
Gradiva
O projektu in partnerjih

Novosti
 
03.07.2023
Spoštovani Rudarji!
03.07.2023
Drejčnik Andrej govori - Mile Klopčič
01.09.2022
Krepitev razvoja na zmogljivosti sindikata in kolektivna pogajanja (Mavrovo, Severna Makedonija 1. - 4.9.2022)
15.05.2022
Balkanski vrh - Prihodnost dela v senci krize (Istanbul, Turčija 15. - 19.5.2022)
06.05.2022
V zakulisju - sindikati in oblast v očeh Evelin Vesenjak

Kontaktni podatki
  KNSS - Neodvisnost
Miklošičeva cesta 38
1000 LJUBLJANA

Tel.: +386 1 4391810
Fax.: +386 1 4391815
E-pošta:

Stik z nami >>>

   
     
  © 2008 KNSS - Neodvisnost. Vse pravice pridržane.
Domov  |  O KNSS  |  Včlanitev v sindikat  |  Zakonodaja  |  Kolektivne pogodbe  |  Sindikalne liste in uredbe  |  Piškotki Stran poganja
EASYWEB