Iskanje po spletni strani: 
 

O KNSS

  Domov > O KNSS
 

Osebna izkaznica

Naziv:

KNSS - Neodvisnost

Skrajšani naziv:

KNSS

Naslov:

Miklošičeva cesta 38, 1000 Ljubljana

Davčna številka:

65274229

Matična številka:

5357292000

Transakcijski račun: NLB

SI56 0201 0001 0504 387

 

 

Številka vložka v sodni register:  

Registrirani na MDDSZ pod štev.: 121-02-211/93

Osnovni kapital:

/

Šifra dejavnosti:

94.200 Dejavnost sindikatov

Telefon:

+386 1 306 39 51

GSM:

+386 41 600 979

Fax:

+386 1 306 39 88

E-pošta:

Zastopa brez omejitev:

Vesenjak Evelin, predsednica

Zgodovina

Nova sindikalna centrala, konfederacija KNSS – Neodvisnost je bila ustanovljena 30. marca 1990 na ustanovnem kongresu v Cankarjevem domu, kot prva demokratična sindikalna centrala, s svojo ustanovitvijo pa je začrtala pot sindikalnemu pluralizmu in demokraciji.

Začetek je bil težak, saj smo morali pričeti z delovanjem praktično brez sredstev, brez utečenih sindikalnih organizacij po podjetjih in občinah, ter brez profesionalcev za razliko od teden dni za nami ustanovljene, ali bolje, prekrščene Zveze Svobodnih sindikatov Slovenije, ki si je vse navedeno enostavno prisvojila. A smo vztrajali in uspeli, saj je naša konfederacija danes ena od šestih največjih sindikalnih central v Republiki Sloveniji.

France Tomsic France Tomšič Evelin Vesenjak Evelin Vesenjak Drago Lombar Drago Lombar

Prvi predsednik konfederacije KNSS – Neodvisnost je bil G. France Tomšič, dipl. ing., ki je centralo uspešno vodil vse do leta 1997, ko je predsedovanje, za kratek čas desetih mesecev, prevzel G. Slavko Kmetič. Od leta 1998 do 2015 je sindikatu KNSS – Neodvisnost predsedoval G. Drago Lombar, od 16.04.2015, ko je bil 8. redni volilni Kongres KNSS - neodvisnost pa je za predsednico izvoljena ga. Evelin Vesenjak.

Ob sami ustanovitvi je bila konfederacija organizirana na panožnem principu od člana navzgor: član – sindikat v družbi, podjetju ali zavodu – sindikat dejavnosti za območje – sindikat dejavnosti na državni ravni.

Situacija nas je prisilila k spremembi organizacijske strukture, ki je še vedno izhajala od člana navzgor, razlika je bila le v tem, da se je konfederacija organizirala na sistem regij, s čemer je pokrila celotno področje države in sindikat približala svojemu članstvu: član – sindikat v družbi, podjetju ali zavodu – sindikat regije – konfederacija.

Konfederacija je sestavljena iz štirih (4) sindikatov regij, ki imajo vsaka svoj sedež, enega panožnega sindikata - SKEM ter tudi nekaj samostojnih sindikatov dejavnosti ali poklicev in sicer:

  • Sindikat Ljubljanske regije KNSS – Neodvisnost s sedežem v Ljubljani,
  • Sindikat Koroške regije KNSS – Neodvisnost s sedežem v Slovenj Gradcu,
  • Sindikat Notranjske regije KNSS – Neodvisnost s sedežem v Postojni in
  • Sindikat Severno-primorske regije KNSS – Neodvisnost s sedežem v Novi Gorici.

Na 6. kongresu KNSS – Neodvisnost 23. marca 2007 v Rogaški Slatini pa je bil sprejet nov Statut, ki je organiziranost spremenil v osnovni celici konfederacije: od individualnega člana na kolektivno članstvo, ostala organizacijska shema konfederacije je ostala nespremenjena.

Sindikat Ljubljanske regije KNSS – Neodvisnost je bil ustanovljen, kot prvi sindikat regije v okviru konfederacije, na ustanovni skupščini 25.05.1992. Sindikat vodi in zastopa predsednica Evelin Vesenjak. Sindikat regije pa v tem trenutku združuje okrog 60 sindikatov podjetij ali zavodov in veliko število individualnih članov.

Evelin Vesenjak
Evelin Vesenjak

In zakaj postati in ostati član naše konfederacije?

Članstvo v sindikatu lahko enačimo z zavarovanjem. Dandanes moramo biti zdravstveno zavarovani četudi nismo bolni ali ne doživimo nezgode. Če nismo, pa zbolimo ali se poškodujemo, bomo utrpeli precejšnjo finančno izgubo. Tudi svoje vozilo moramo zavarovati, saj v nasprotnem primeru sploh ne smemo na cesto. Če pa že to storimo nezavarovani, bomo v primeru nezgode ali nesreče utrpeli veliko finančno škodo. Enako velja za naše premoženje in tudi življenje. Pri članstvu v sindikatu pa zavarujemo svoje pravice s področja delovno – pravne zakonodaje.

Kot član sindikata smo upravičeni do strokovnega svetovanja in pravne pomoči, ki vključuje tudi zastopanje odvetnika zoper delodajalca v vseh postopkih in tudi na sodišču. Vsi danes vemo, da nas že samo obisk pri odvetniku pošteno stane. V sindikatu smo si to zagotovili s plačilom članarine. S članstvom v sindikatu smo torej zavarovali svoje že pridobljene individualne pravice iz delovnega razmerja, možnost pa jih imamo tudi nadgraditi s sodelovanjem vsakega posameznega člana v sindikatu podjetja ali zavoda in po hierarhični lestvici preko regije navzgor do same konfederacije.

Preprosto povedano torej si s članstvom v sindikatu zavarujemo že pridobljene pravice, hkrati pa si odpremo tudi možnost sodelovanja pri pridobivanju novih pravic delavcev na področju delovno – pravne zakonodaje

 
Dodatne vsebine
 
KNSS NEODVISNOST IN SLjR - KNSS SEDAJ TUDI URADNO NA NOVI LOKACIJI
Obrazec za stik
Piškotki
Vzdrževani družinski člani in olajšave pri dohodnini 2019
Zakon o preprečevanju pranja denarja: od novembra vpis dejanskih lastnikov

Novosti
 
03.07.2023
Spoštovani Rudarji!
03.07.2023
Drejčnik Andrej govori - Mile Klopčič
01.09.2022
Krepitev razvoja na zmogljivosti sindikata in kolektivna pogajanja (Mavrovo, Severna Makedonija 1. - 4.9.2022)
15.05.2022
Balkanski vrh - Prihodnost dela v senci krize (Istanbul, Turčija 15. - 19.5.2022)
06.05.2022
V zakulisju - sindikati in oblast v očeh Evelin Vesenjak

Kontaktni podatki
  KNSS - Neodvisnost
Miklošičeva cesta 38
1000 LJUBLJANA

Tel.: +386 1 4391810
Fax.: +386 1 4391815
E-pošta:

Stik z nami >>>

   
     
  © 2008 KNSS - Neodvisnost. Vse pravice pridržane.
Domov  |  O KNSS  |  Včlanitev v sindikat  |  Zakonodaja  |  Kolektivne pogodbe  |  Sindikalne liste in uredbe  |  Piškotki Stran poganja
EASYWEB